Logo

O deseti malomocných

Vypravěč 1: Nyní dávný příběh uslyšíte,

myšlenku má, to je jisté,

Bohu dík a chválu vždycky vzdávat,

Jeho vůli vykonávat. /autoři Petr Popovský - Apache, Danka Popovská spol/

Postavy:
Vypravěč č.1, Vypravěč č.2, Malomocní, Samaritán, Ježíš,

Scénář:

V1: Nyní dávný příběh uslyšíte,
myšlenku má, to je jisté,
Bohu dík a chválu vždycky vzdávat,
Jeho vůli vykonávat.

Už je to téměř 2000 let,
co příběh tento, uslyšel náš svět.

I stalo se v ten dávný čas,
že Bůh sestoupil mezi nás,
Ježíš Kristus Boží syn,
co zbavil nás tíhy vin...

Přeneste se proto s námi nyní,
přes bránu mlhavého věku,
do časů, kdy Pán velké divy činí
a nikdo na Něj dosud nevztáh ruku.

Však pozor! Od těch čas, ten příběh,
odehrál se snad miliónkrát zas.
On děje se i v této dnešní době,
a promluví teď právě přímo k tobě!

Ježíš zvolna prochází - hudební doprovod - kytara.

V2: ...kráčí krajem - osamělý poutník...
míjí už snad tisíc dvěstě padesátý patník.

Kroky jeho do Svatého města míří,
kde již /jazykové hbití/ zvěsti o Něm šíří.

V2: Jeruzalém jest jméno toho města,
skrz Samaří a Galilei vede Jeho cesta.

Malým městem právě prochází,
když někdo naproti mu přichází...

A ejhle! Deset malomocných!                    
...překvapení, údiv, zhnusení....
...malomocní vstupují na scénu...kytara

M: kánon 2x /:Ježíši, Mistře, smiluj se nad námi,
zbav nás trápení s našimi ranami!:

J: Pospěšte, ukažte se kněžím,
být na místě vašem,
už tam běžím!

M1: Pojďmež, spoustu jiných uzdravil,

S: a od nemocí těžkých jim ulevil,                ...čelem k divákům...

M2: zajisté i nám z infekcí pomůže,

M3: když jednat budeme
dle zákona Mojžíše

V2: Muže malomocné je vidět spěchajíc,
stale kusy masa za sebou sypajíc...

jakmile, však vzdají oběť zapalnou
propuknou v náladu radostnou


/ V tu ránu,

/jakmile zahoří oběť zápalná,
/propukne, kolkolem, nálada radostná!M 1 A hleďme, co se to neděje,

2 to nejsou plané naděje! ---malomocní se uzdravují -
3 Maso a kůže náhle rostou, překvapení, radost údiv...
S to skrze víru naši prostou!

M: akce - ukazovací písnička 2 - 3x
/Koukni, jám mám novou/ Hlava, Ramena, /:Kolena, Palce:/
/Už zase cítím svou/ Hlava, Ramena, Kolena, Palce, Oči, Uši, Pusa, Nos!M: (kánon)

/: Zázrak stal se nám,

uzdravil nás Ježíš sám:/

S: Měli bychom Bohu díky vzdát,

a Ježíše jít vyhledat!Pojďme již,

noc je blíž...M1: Nebuď tak HRR, příteli!

Nechme to na neděli!

Konečně mohu na obou nohou státi,

o vysněný Stanley cup jít bojovati!M2: Já zas musím za ženou,

mou milovanou Boženou,

tak dlouho jsem ji neviděl,

to abych se zastyděl...M3: Já poděkovat jistě půjdu,

to si piš!

kde Ježíše teď hledat budu?

copak víš!?

Milionář v telce pravě běží,

Ježíše stejně - najdu sotva stěží!S: Snad jsem trochu nesmělý,

ale kam se všichni poděli?Zůstal jsem tu sice sám,

přesto Bohu díky vzdám!Samaritán jde k Ježíši hudební doprovod - kytara...

poklekne před NimS: Svým srdcem Ti vzdávám chválu,

ať 138-mý Žalm, je slyšet v celém sálu:zpěv + kytara

Ref.: Celým svým srdcem Ti vzdávám chválu...

1. Odpověděl jsi mi v den, kdy jsem Tě volal,

dodal jsi mé duši sílu.

R...

2. Nezemřu, budu žít, budu vypravovat

o Tvých mocných činech.

R...

3. Tvé milosrdenství je věčné,

neopouštěj dílo vlastních rukou.

J: Snad mě můj zrak nešálí,                     ... monolog k publiku...

kde ostatní zůstali?Deset jich bylo uzdraveno...,

až slza mi kane na rameno...                     ....vysmrkat se do kapesníku...že jen jeden přišel ke mě

a teď klečí tady skromě...Ke všemu je to cizinec!

Snad dokonce Japonec?!Ale kdeže, Samařan, !                             ... otočit se ke klečícímu Samaritánovi...

co srdce má dokořán.Vstaň, tvá víra tě uzdravila!

Kéž by i u jiných taková byla!

/kéž by u jiných též taková byla!/

V1: Ten příběh není jen klamného zrcadla svit,

či bludné hvězdy třpyt, ni mrtvé milenky klid.


Je ostrá jak dvousečný meč,
Jeho Svatého slova řeč.
A živá včera, zítra i dnes,
v jejím odrazu každý z nás spatří: /a v jejím odrazu v jeden ráz
svou pravou podstatu i pravou tvář... spatříš svou pravou podstatu i tvář/
jenž mu skutečně patří.

Zapomněl jsi jako oni ?
na moc jeho zázraku,
jež probouzí suché kosti
i mrtvé srdce v bodláku?

Ať jsi tedy kdokoli,
máš tu svoje úkoly.
Boha svého vždycky ctít
a k radosti lidem být...

Rozeznávej dobře však,
kde je cesta a kde křák.

Raduj se a neprodlévej,
času málo,
to sám víš!
Stejně jako, že znát cestu
a jít po ní -
to je velký rozdíl
ba i kříž!

Píseň: Divné to věci dnes dějou se (Suché kosti)

Příbuzné, související nebo podobné články

Báječnej bál
Marnotratný syn
O 3 farizejích