Logo

Pane, nauč nás naslouchat...

K napsání tohoto článku mě přiměla nedávná zkušenost s jednou mojí kamarádkou. Musela jsem se hodně zamyslet nad tím, jaká vlastně jsem, jak žiju a hlavně nad tím, jak málo mi jde o druhé a jejich problémy. Chceme vědět, jak se cítí lidé žijící bez Boha anebo před tím zavíráme oči a raději přežíváme ve vlastním světě vědomi si jistot a nadějí, které máme v Bohu? Jsme-li šťastni a prožíváme-li radost je to samozřejmě v pořádku. Horší je, když přes vlastní radost nevidíme smutek druhých. Lidé žijící bez Boha se cítí nešťastní, bez naděje a hlavně prázdní. Nejsou ničím naplněni. Lidská láska je naplnit nedokáže a stejně tak ani cíle, které si sami kladou nebo jistoty, ve které doufají... Chceme těmto lidem pomoci anebo si radši sedneme k vyhřátému krbečku a se založenýma rukama proneseme, že svět už stejně lepší nebude?

Možná některým z vás - stejně jako mě - pomohou následující řádky, které napsala moje nevěřící kamarádka. Třeba vám aspoň z částky nastíní, jak se cítí miliony lidí žijících bez Boha na světě:

A možná právě proto nejsem šťastná.
Chci si nechat plamínek naděje,
že všechno bude jinak... jednou.
A možná právě proto tady stále jsem,
chci věřit v iluze o krásné budoucnosti.
A možná právě proto je mi zle
při vyjadřování pocitů
a citů a vyznání.
A nemám jistotu,
a nemám nic.
A možná právě proto teď sedím a píšu.
Vyjadřuju pocity a city a vyznání.
A jsem prázdná až na dno, stále víc....


Kolik je takových lidí? Bez naděje na to, že jednou bude líp? Takových, kteří nikdy neslyšeli o Tom, který nabízí každému naději? Pán Ježíš řekl:
"Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření." (Mk. 16,15-NBK)
Příliš času už nám na tomto světě nezbývá a tak: "vykupujme čas, protože dny jsou zlé." (Ef. 5,16-NBK) Vykupujme čas ke službě Pánu a ke zvěstování evangelia. Na světě je tolik lidí, kteří ho potřebují slyšet. Kteří potřebují, aby je někdo pohladil nebo řekl: mám tě rád. Nebuďme k těmto lidem lhostejní. Naslouchejme jim, potěšujme je a uvědomujme si, že nejen slovem, ale i činem dokazujeme, že v nás žije Kristus...

Pane prosíme, nauč nás žít podle tvého slova. Otevři naše oči, abychom viděli Tebe a lidi kolem nás. Dej, abychom svým životem ukazovali na Tebe. Aby lidé kolem nás poznali, že jsme jiní a že Ty přebýváš v nás. Prosíme za to, abychom lásku, kterou máme v Tobě dokázali rozdávat. Abychom uměli naslouchat. Pane, víme, že jednou v nebi to bude krásné, ale teď jsme ještě tady na zemi a máme zde svůj úkol. Dávej nám, prosím, moudrost k nesení evangelia a sílu upřednostňovat starosti druhých. Zjevuj nám Svou slávu a naplňuj naše srdce chválou. Prosíme, Pane, abychom mohli jednou říct s apoštolem Pavlem: „Bojoval jsem ten dobrý boj, běh jsem dokončil, víru jsem zachoval.“ (II.Tim.4,7-NBK) Pane, děkujeme za Ducha Svatého, který nás potěšuje a dej, aby působil na naše přátele a na ty, kteří Tebe ještě neznají. Věříme, že když půjdeme vodou, že nás proud nestrhne a chceme, aby toto zaslíbení mohli prožívat i lidé kolem nás. Pane, jen Ty se v nás oslav. Bez Tebe nejsme nic. A tak prosíme, řiď naše životy a dej, abychom nepřeslechli ten Tvůj hlas a šli tam, kam nás posíláš. Prosíme, ať jsou naše uši i srdce vždycky připraveny k naslouchání. Děkujeme za lásku, kterou nám zjevuješ, přestože jsme tak nedokonalí. Amen.