Logo

Pohleď na slunce

Římský císař řekl jednou rabi Jošuovi ben Chananjovi: „Chci vidět vašeho Boha.“
„To není možné.,“ odpověděl učenec.
„Ale přesto ho chci vidět.“ Římský císař řekl jednou rabi Jošuovi ben Chananjovi: „Chci vidět vašeho Boha.“
„To není možné.,“ odpověděl učenec.
„Ale přesto ho chci vidět.“
Rabi postavil císaře přímo proti slunci (byl právě nejteplejší měsíc v roce) a pobídl ho:
„Pohleď na slunce!“
„To nelze!“ odpo­věděl císař.
„Slunce je jen jedním z mnoha služeb­níků Hospodina na světě a ty se na něj nemů­žeš dívat. Jak chceš vidět samého Boha v je­ho vznešenosti a majestátu?“

Převzato
http://www.cb.cz/casopis/cislo.php?0211_citaty