Logo

Poštovní biblická škola v České republice

Milí bratři a sestry, dovolujeme si Vás pozvat na sobotní setkání, na kterém budou představeny poštovní biblické kurzy pro děti a na nedělní shromáždění při příležitosti páté neděle. Našimi hosty budou bratři Bert Gray, Roger Brind a Samuel Balmer z Velké Británie. Vyučuj mladého podlé způsobu cesty jeho; nebo když zestárne, neuchýlí se od ní. Přísloví 22, 6
V Praze 10.4.2006

Bert Gray je starším sboru v Penarth (Severní Irsko) a zároveň je zakladatelem Postal Bible School (poštovní biblické školy pro děti a mládež; viz http://www.besweb.org). V této oblasti pracoval na plný úvazek 45 let. Roger Brind je starším bratrem ve sboru v Cardiffu. Spolu s týmem z Británie pořádá každoročně letní biblické pobyty ve východní Evropě. Pracoval s dětmi ve svém civilním povolání, naposled jako ředitel školy v Cardiffu, a v této oblasti se velmi osvědčil a získal dokonce prestižní ocenění od anglické královny. Samuel Balmer zmíněné biblické kurzy absolvoval v dětství. Spolu se svou manželkou dnes pracují v největší centrále PBS v Severním Irsku.

Cílem sobotního setkání je:
  • Představit biblické opodstatnění pro práci s dětmi.
  • Vysvětlit různorodost využití těchto kurzů.
  • Hledat cestu, jak by bylo možné tuto činnost rozvinout v České republice.

Poštovní biblické kurzy jsou obdobou emauzských korespondenčních kurzů a nabízejí dětem všech věkových kategorií zábavnou a osvědčenou formou hlubší seznámení s Božím Slovem. Samozřejmě v tomto nemohou nahradit jedinečnou úlohu věřících rodičů, nicméně mohou rodičům poskytnout inspiraci a osvědčený nástroj. Také jsou určeny pro pracovníky působící mezi dětmi, kterých se rodiče vzdali a nebo jejichž rodiče jsou nevěřící. Prosíme Vás, abyste uvážili účast na tomto setkání. Uskuteční se, dá-li Pán, v sobotu 29.dubna od 14:00 do 18:00 ve sborovém domě na Spořilově, Žilinská 4 (metrem do stanice Kačerov, projít podchodem a pak autobusem 203 nebo 170 na zastávku Severozápadní).

Aktuální web biblických kursů je http://www.PoznejBibli.cz.

Jmenovaní bratři z Velké Británie rovněž poslouží Božím Slovem na nedělním shromáždění 30. dubna. To začne v 9:30 Památkou Páně a bude pokračovat druhou částí od 10:45. Po skončení se počítá s lehkým občerstvením.
Případné dotazy směřujte na e-mail info{@}sporilov{.}org nebo na tel. 736 514 966.

S pozdravem a přáním Boží milosti
z pověření církve, která je v Praze na Spořilově

Karel Ouzký