Logo

Poznej Bibli - i vy máte čas přečíst si se svými dětmi z Bible

Možná jste si všimli, že již nějákou dobu inzerujeme biblické lekce pro děti. Nyní přinášíme aktuální informace s možností využití – stahujte zdarma nebo využijte možnosti objednávky tištěných lekcí. Zde je aktuální harmonogram tisku lekcí, které dá-li Pán budou tištěny v následujících letech. Milí bratři a sestry,

Rádi bychom vám představili a nabídli biblické kurzy pro děti "Poznej Bibli".
U jejich zrodu stáli v roce 1958 Bert a Wendy Gray, kteří je začali používat v bratrských sborech v Irsku. Od té doby se rozšířily prakticky do celého světa a dnes
jsou jejich prostřednictvím seznamovány s Božím Slovem děti ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska, Irské republice, Indii, Rumunsku, Maďarsku, na Ukrajině, v Polsku i jinde a to zdaleka nejen v bratrských sborech. Všude se setkávají s velmi pozitivním ohlasem jak ze strany dětí, tak i jejich rodičů nebo učitelů v nedělních školách.
Kurzy celosvětově zaštiťuje Bible Educational Services (www.besweb.org) a v České republice je se souhlasem BES vydává Občanské sdružení Žilinská 4 (IČO 270 29 531), se sídlem Žilinská 1835/4, 141 00 Praha 4 (www.PoznejBibli.cz ). OS Žilinská 4 je mimo jiné servisní organizací křesťanského sboru v Praze 4 na Spořilově - www.sporilov.org.
Biblické lekce "Poznej Bibli" jsou určeny pro děti všech věkových kategorií.

V současnosti pracujeme na překladech a zpracování kurzů pro:
- nejmenší (věk 4-6 let)
- mladší žáky (věk 7-9 let)
- starší žáky (věk 10-12 let)
- dorost (13 a víc)
Na našich stránkách www.PoznejBibli.cz si můžete jednotlivé lekce prohlédnout.

Cílem kurzů je vzbudit u dětí zájem o Bibli a systematicky, za pomoci tematicky řazených příběhů, je vést k jejímu poznávání a seznamovat je s evangeliem - dobrou zprávou o oběti Božího syna, Pána Ježíše Krista, který zemřel na kříži na Golgatě, aby nám umožnil návrat zpět k Bohu díky odpuštění našich hříchů a který vstal z mrtvých, abychom i my mohli začít nový život. Zároveň je však naší modlitbou, aby celé rodiny pravidelně uvažovaly nad zvěstí Písem a rostly v poznání Pána Ježíše.
Kurzy také rozvíjejí kreativitu dětí - místo pasivního sledování televizních programů nebo trávení času hraním počítačových her, vyžadují od dětí, aby nad tématem přemýšlely, řešily rébusy, kreslily, četly a vyhledávaly odpovědi.

Rádi bychom Vás seznámili s celkovým konceptem kurzů. Vycházíme z praxe Bible Educational Services (www.besweb.org). Momentálně pracujeme na řadě B ve všech čtyřech věkových kategoriích, a protože je květen, aktuální je kurz B5. V červnu bude následovat B6, v červenci B7 atd. Snažíme se připravovat tisk a distribuci tak, abychom kurzy na aktuální měsíc rozesílali v prvním týdnu příslušného měsíce.
Kurzy si lze tedy objednat v zásadě kdykoliv, ale netiskneme jednotlivá čísla na sklad, takže pokud v daný měsíc běží např. kurz B8, nelze si objednat od B1, ale až od B9. Kurzy jsou koncipovány tak, aby bez ohledu na to, u které lekce dané řady dítě začne, bylo vždy vedeno systematicky a nebylo ochuzeno o základní zvěst evangelia.
Použití kurzů může být různé - v nedělních školách (nejlépe jako domácí úkoly), pro rodinné probírání s dětmi, mezi spolužáky věřících dětí, v Dětských domovech, může sloužit pro udržení kontaktu s dětmi, které přijedou jen jednou do roka na křesťanský prázdninový kemp nebo obecně jako pomůcka pro evangelizaci mezi dětmi.
Ať už se kurzy použijí jakkoli, vždy je nutné, aby dítě mělo zpětnou vazbu, aby vypracované lekce odevzdávalo a dostávalo zpět opravené a ohodnocené. Můžete vyhlásit bodovací soutěž o ceny, např. v Irsku mají velmi dobrou zkušenost se soutěží, kdy děti s největším počtem bodů za období celého školního roku, má zajištěnu účast na letním prázdninovém kempu, což v tamější konkurenci několika tisíc dětí nění nijak snadná záležitost. Jistě i vy sami máte mnoho nápadů, jak udělat kurzy pro děti atraktivní.

Pokud se rozhodnete kurzy používat, jsme připraveni vám jednotlivé lekce zasílat na základě vašich webových objednávek na www.PoznejBibli.cz, kde také naleznete veškeré k tomu potřebné informace. Kurzy jsou neprodejné a dětem se zasílají zdarma. K tíži sborů, které kurzy používají, jde pouze úhrada nákladů na jejich tisk a poštovné. Tyto náklady se mohou lišit vlivem počtu tištěných lekcí. Vaše dotazy nejen ohledně organizace kurzů rádi zodpovíme přes e-mailovou adresu kurzy@poznejbibli.cz.

Věříme, že kurzy najdou své uplatnění i v České republice a tak jako jinde ve světě budou pomáhat rozšíření biblické zvěsti o Pánu Ježíši Kristu. Chceme vás tímto také požádat o přímluvné modlitby.

Těšíme se na podněty a připomínky vás uživatelů a je naším přáním, aby se kurzy staly pevnou součástí i té vaší služby na Božím díle.

S pozdravem a přáním Boží milosti a pokoje

tým vydavatelů z Občanského sdružení Žilinská 4.