Logo

Přátelství a láska IV.

Jak se máme vzájemně poznat, aby se v každém pozvání nehledala nějaká nabídka? Žijeme v době, kdy je docela slušné..... Důvěrné přátelství tedy vede k trvalým závazkům. Jak se ale máme vzájemně poznat, aby se v každém pozvání nehledala nějaká nabídka? Žijeme v době, kdy je docela slušné, když se dva poznávají a spolu se baví nebo jdou spolu na procházku.

Při takovém přátelství je důležité, jsme-li k sobě otevření a zcela jasně si řekneme, že jde o to, abychom se poznali a ne o závazný vztah a sliby. To ovšem znamená zachovávat jasný odstup.
Nejlépe, když se mladí mohou přátelit ve společnosti jiných. V případě, že jeden šel o krok dále a porušil tzv. neviditelnou stěnu, jde o mnohem více.
Všeobecně berou děvčata slova, gesta a jednání mladých mužů mnohem vážněji a závazněji, než mladí muži tuší. Proto by zvláště mladý muž měl dbát o to, aby dívce třeba nepřímo nesliboval něco, co nezamýšlí dodržet!

Poznávání se je velmi krásná doba, ve které nám Bůh objasňuje, jak rozmanitě lidi stvořil a jak podivuhodně na sebe působíme. Mladý člověk vstupuje na území, na kterém nemá žádné zkušenosti. V oblasti pohlavního života je proto třeba zachovat pevný odstup. Moudří rodiče by měli poukázat na tyto věci svým dětem dříve, než přijdou problémy.
V rozhovorech se budeme učit jeden druhého víc a víc chápat a poznávat jeho myšlenkový svět. Mluvíme o tom, co máme rádi, o povolání a kulturních věcech. Pro křesťana je to příležitost hovořit o vztahu k Pánu Ježíši a Jeho Slovu. Ať se to stává tím nejdůležitějším!
Duševní sblížení vede zejména u muže k touze po sblížení tělesném. Většinou je považován teprve mimomanželský styk za hřích necudnosti. Kdo však chce zůstat zachován a tak vejít do manželství, ten musí se svou čistotou začít mnohem, mnohem dříve. Naše tělo je jedním celkem s duševní oblastí. Určité myšlenky mají vliv na naše tělo, a proto bychom měli být i ve svých hovorech ukáznění a nepřekračovat přirozené hranice. Mnozí mladí si myslí, že lze líbat koho chceme bez jakýchkoli závazků. Polibek však patří k opravdovému poměru lásky právě pro neviditelnou stěnu mezi námi.

(o ní příště)

Příbuzné, související nebo podobné články

Přátelství a láska - Vítězství ve zkouškách
Láska na první pohled
Přátelství a láska VI.
Přátelství a láska V.
Která je ta dobrá cesta?
Přátelství a láska
Přátelství a láska