Logo

Přátelství a láska V.

Jak snadno se zazpívá: Vezmi, Pane, život můj… - ale víc mi přece jen vyhovuje dělat, co budu chtít já.
Pak ale nesmím zapomenout, že následky – ty si ponesu také sám.
Kapitola 5.
Velkou skutečností mezi lidmi obojího pohlaví je neviditelná stěna, která existuje, i když ji nemůžeme vidět. Pociťuje to každý člověk, když s vážností přistupuje ke svému partnerovi. Je-li stěna prolomena, řekněme nějakým slovním obratem nebo jednáním, tělesným dotykem nebo polibkem, není cesta zpět. Abychom to řekli zcela prakticky, po prvním polibku už nemůžeš přestat. Nemůžeš tu stěnu přenést zpět. Poměr jednoho k druhému začal.
Když se ale lehkomyslně nepomýšlí na sňatek a není ochota zůstat druhému věrný, tedy ten, kdo se jednou ožení za druhého, vkládá na sebe vinu, protože tomu druhému něco uloupil.
Můžeš si myslet, že toto pojetí zabíhá příliš daleko. Zkušenost ukazuje, že mnohá manželství se tříští ještě před svatbou, protože, jak už jsme si řekli, věrnost a sebeovládání nepřicházejí s manželstvím, ale jsou to věci, které Bůh chce vnést do našeho mládí. Říká-li mladý muž: „Nechceš-li, vezmu si život!“ nenechej se tím ovlivnit! Mnohou dívku to stálo životní štěstí, radost a čistotu, když se nechala zmást takovými řečmi.

Když tedy tato neviditelná stěna byla prolomena, mělo by se vejít do pevného vztahu a dále ve sňatek, v opačném případě by se mělo provést jasné oddělení jednoho od druhého.
Pán Bůh nás stvořil, abychom byli chrámem Ducha Svatého a chce skrze nás působit. Chce se oslavit na našem duchu, ale i na našem těle. Není proto zcela lhostejné, jaký oděv jako dívka nosíš. Je přirozené, že se chceš oblékat vhodně a proti tomu nejsou námitky. Všechno má však své hranice. Máme velkou odpovědnost v odívání, jednání i hovoru. Stojíš před volbou, chceš-li svému příteli přitížit nebo chceš-li mu být pomocí!

Jsi-li mladým mužem, ve tvém jazyku a ve tvé ruce spočívá ještě větší nebezpečí. Tvá vyprávění a dotyky se mohou dívce stát velkým pokušením. Pán Ježíš by chtěl mít celý náš život pod svou vládou. On by rád, aby Jemu bylo zasvěceno naše tělo tak, aby skrze svého Ducha mohl ovládat tělo i ducha křesťana.
Mládí je doba, kdy se tuto oddanost můžeme velmi dobře učit a rozvíjet.

(pokračování příště)

Příbuzné, související nebo podobné články

Přátelství a láska - Vítězství ve zkouškách
Láska na první pohled
Přátelství a láska VI.
Která je ta dobrá cesta?
Přátelství a láska
Přátelství a láska
Přátelství a láska