Logo

Přátelství a láska VI.

Přišel časový mezník, kdy jen ty sám rozhodneš o své budoucnosti. Ale ne, budete dva a přece jeden. Je pro mne vůbec někdo takto vhodný? Tak koho si mám tedy vzít? Před odpovědí…. Kapitola VI.
Před odpovědí je třeba se nejdříve zeptat: „ Kdo jsi?“ Přirozená otázka – s tím, koho si jednou vezmeš, máš být před Pánem Bohem jedno tělo. Není užšího spojení mezi lidmi než je manželství. Máš-li vejít do tohoto nejužšího spojení, které se dotýká samotné podstaty tvého vlastního života, musíš se zeptat: „Kdo jsem já sám?“
Jsi opravdu věřícím člověkem, takže jsi Pánu Ježíši Kristu předal svůj život? On chce být Spasitelem každého jednotlivce, ale chce být i jeho Pánem. Pokud ses zatím nerozhodl k osobní víře v Pána Ježíše Krista, je nejvyšší čas, abys tak učinil! Jak jinak jednou budeš zodpovědný za svou rodinu před Bohem? Jakmile uzavřeš sňatek, nejde již jen o odpovědnost za sebe sama, ale i za ty, kteří ti jsou a budou darováni, se kterými budeš procházet životem.

Zvážil jsi už své povolání a společenské postavení? Své soukromé zájmy? Svoje finanční poměry? Svou rodinu a minulost? …
Začít musíš někde úplně jinde, protože mnohem hlouběji v tom všem je přece tvoje srdce, které žije buď jen sobě samému, nebo svému Pánu. Protože právě před Pánem Bohem budeš jedno tělo s člověkem, se kterým se oženíš nebo vdáš.

Pokud se Pán Ježíš stal tvým osobním Spasitelem a Pánem, pak se základem tvého života víry stalo Slovo Boží. Pán Bůh nám ve svém Slově dal jasné pokyny a směrnice se zřetelem na naše vztahy tj. i pro uzavírání manželství. Nechceme mluvit o rozdílech v tzv. „církevní“ příslušnosti, ale o našem postavení vůči Pánu Bohu. Při pozorném rozhovoru se přece brzy zpozoruje, zda tvůj přítel věří v Pána Ježíše jako ve svého osobního Spasitele. Nepoddávej se žádnému lhostejnému klamu, protože i nešťastná manželství mohou velmi dlouho trvat a čím jsou obtížnější, tím delší člověku připadají. Proto Pán Bůh varuje před spojením mezi věřícím a nevěřícím. „Nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími! Co má společného spravedlnost s nepravostí? A jaké spolužití světla s temnotou? Jaký souzvuk Krista s Beliálem? Jaký podíl věřícího s nevěřícím? Jaké spojení chrámu Božího s modlami? My jsme přece chrám Boha živého.“ ( II. Kor. 6,14 – 16)
Tak jako tma a světlo nemohou být smíchány nebo spojeny, tak i věřící nemůže být niterně spojen s nevěřícím ve sňatku s očekáváním Božího požehnání.
Biblický obraz znamená, že obě zvířata šla zapřáhnutá ve jhu, společně táhla jeden vůz. Tak i my, když vcházíme do manželství musíme společně táhnout jeden vůz. Nejde všechno v životě tak růžově, jak se to bude zdát v líbánkách.

Častá je námitka: Nás ale Bůh přivedl k sobě, jsme pro sebe určeni! Pán Bůh ale v praktickém životě nejedná proti svému Slovu a jste-li od Boha jeden pro druhého určeni, pak i druhá strana je věřící. Jen tvojí poslušností a oddělením by mohl Pán Bůh působit na nevěřícího. Tvá neposlušnost jinak překáží Duchu Božímu, takže se vůči svému známému ještě staneš překážkou, aby mohl být spasen.
O případu, kdy jeden uvěří v manželství již uzavřeném říká Písmo, že ti dva mají spolu zůstat. Uzavřené manželství nemáme právo rozlučovat. Jak těžká jsou ale tato manželství, to ukazuje sám život. Oč je těžší, když si někdo dobrovolně svou vlastní vinou takové vnitřní narušení manželství sám připraví.

(pokračování příště)

Příbuzné, související nebo podobné články

Přátelství a láska - Vítězství ve zkouškách
Láska na první pohled
Která je ta dobrá cesta?
Přátelství a láska
Přátelství a láska
Přátelství a láska
Přátelství a láska V.