Logo

Přátelství a láska - Vítězství ve zkouškách

Všechno má svůj konec. Pokud vám, mladí přátelé, tento seriál pomohl v dnešním nebo zítřejším problému, splnil svůj účel. Ale nezapomeňte:
Jaký šel - takovou našel!! Sami poznáte, že je přirozené, že při bližším vztahu přicházejí též zkoušky. Bylo by to nakonec komické, kdybyste se nepotkali s neznámými útoky v různých ohledech. Nikdo by se neměl stydět potvrdit, že takové zkoušky přicházejí. Vztah snoubenců by měl postupně zrát a mezi snoubenci by měla končit tajemství. Je možné, aby člověk nepodlehl a dosáhl vítězství?
Musím přiznat, že mnoho mladých lidí prohrává.
Nepřicházím s hrozícím ukazováčkem, protože vím, jak obtížná je doba zasnoubení v tělesné oblasti. Většina těch, kteří v této životní zkoušce neobstojí, byla varována, ale nedbala toho.
Nejdřív si znovu položme otázku: Co je naším cílem? Chceme sloužit Pánu, být pro Něho svědectvím? Pak musí být i naše vnější chování určováno čistotou.
Svěřil se mi mladý muž: „My se prostě máme příliš rádi…..“ Znám radu a ta zní, že člověk použije svého rozumu, nezdržuje se například na osamělých cestách, prostě nevyhledává příležitost. Máme vlastní volbu, kam jdeme, kde a jak trávíme společný čas.
Snoubenci se po omezenou dobu svého zasnoubení dál učí kázni. To má velký význam i do manželství, neboť i v něm budeme jen tehdy šťastni, vedeme-li spolu ukázněný život – a to i v oblasti tělesné náklonnosti. Kdo se tomu nenaučí v době zasnoubení, bude se to těžko učit v manželství a možná, že se to nenaučí nikdy.
Před manželstvím je třeba být náročný, v manželství obětavý.

Milovat znamená : vždycky dávat - nikdy brát. Tu je mnohé k odříkání, málo k ponechání. Opravdová láska nehledá sama sebe, ale aby žila pro druhého.

Tvůj přítel A.S.
(přeloženo)

Příbuzné, související nebo podobné články

Přátelství a láska
Přátelství a láska
Přátelství a láska
Přátelství a láska V.
Přátelství a láska VI.
Láska na první pohled
Panna a rytíř
Doba zasnoubení