Logo

Přátelství a láska

Druhý díl ze seriálu o vztazích... A tak se mladí lidé přátelí. Přirozeně, že chlapec chce mít některou kamarádku jen pro sebe a může na jiné i žárlit. Myslím ale, že není dobře se brzy a nezodpovědně vázat. Je mnoho věcí, které je dobře předem vidět a poznat, dřív než můžeme říci: My dva patříme k sobě.
Do všech oblastí našeho života, tedy i do pohlavní, vložil Bůh předivný řád. Od nemluvněte, přes mládí, zralý věk až po stáří. Dítě dospívá a jednoho dne pomyslí na navázání vztahu.

Už slyším, my se máme rádi a proti lásce ještě nevyrostla žádná bylinka!! Často se ukáže, že několik týdnů po svatbě taková bylinka vyroste a mocně bují, takže se některá manželství nedočkají ani jednoho roku a mnohá nejsou starší než tři roky!
Šlágr světa, podle kterého nás láska ovane a žádný se proti tomu nemůže bránit, je klam. Vášeň hledá sebe a druhý se v ní ztrácí. Láska hledá to, co je druhého, ne sama sebe. Člověk opravdu milující nežije jen sobě, ale pro toho druhého.

Když ve svém mládí dáš slabošsky průchod všemu, co tě napadne, na co máš chuť, pak by ses také mohl dostat do rozporu se slušným chováním i se zákonem a nakonec ublížit sám sobě. V žádném případě nejsme dokonalými a bezhříšnými lidmi, ale v každém z nás jsou síly, které nejsou od Boha. Proto není správné všechno, k čemu máme právě chuť. Sebekázeň nikdy není na škodu. Láska je také často zaměňována za puzení po společnosti. Hlavně dívky velmi brzy touží vyjít ze své samoty, hledají společnost silnějšího, prostě nechtějí být samy.
Pocity jsou zaměňovány za lásku.

(pokračování příště)

Příbuzné, související nebo podobné články

Přátelství a láska - Vítězství ve zkouškách
Láska na první pohled
Přátelství a láska VI.
Přátelství a láska V.
Přátelství a láska
Přátelství a láska
Která je ta dobrá cesta?
Zasnoubit se?