Logo

Proč čekat?

Článek převzat z webu granosalis.cz

Proč se lidé rozhodují čekat se sexem až do manželství? Jsou pro to nějaké důvody? Většina mladých lidí tu zaujímá velmi rozumné stanovisko: Nebezpečí otěhotnění. V České republice máme tisíce svobodných matek. Je těžké sama vychovávat dítě. Je těžké vyrůstat bez otce. Podpora těchto rodin stojí stát hodně peněz. Jsou to velké problémy. Proč? Protože jednoho dne se chlapec toužebně zahleděl do dívčích očí a řekl: »Miluji tě.« Spali spolu. Otěhotněla, a co on? Zamával jí, řekl »Čau« a prchl před svou zodpovědností. Tohle se stává. Nedávno se to stalo jedné mé přítelkyni. Její chlapec ji »tak miloval«. Otěhotněla, a on už s ní nechce nic mít.
Někteří volí potrat. Nejsou však obeznámeni s fyzickým, psychickým a citovým nebezpečím, které je s tím spojeno. Potrat často znamená, že žena pak nemůže mít další dítě - až takové může být poškození dělohy při operaci. Avšak i kdyby žena nebyla poškozena fyzicky, je známo, že citové trauma a potlačená vina často vedou k depresím, k psychickému zhroucení, ba až k sebevraždě.Nebezpečí nemoci. HIV/AIDS není jedinou pohlavní nemocí, které je třeba se obávat. Velmi rychle se šíří kapavka, která je dnes vůči běžným lékům odolná. Může vyvolat celoživotní neplodnost. Syfilis je ještě nebezpečnější. Jestliže není léčena, přetrvává po celý život a má velmi zhoubné důsledky. Vede nakonec k úplné tělesné sešlosti a slabomyslnosti. Průvodními projevy jsou ošklivé opary, které se mohou při porodu přenést na dítě, ba dokonce způsobit znetvoření jeho těla. Proti oparu (herpes), který vyvolává bolestivé puchýře a činí sex zcela nemožným, není efektivní léčba. Virus způsobující tuto nemoc přetrvává v těle po celý život. Nedávný výzkum ukázal, že pohlavně přenosné choroby jsou nejčastější příčinou artritidy (zánětu kloubů) u mladých lidí. Rakovina děložního čípku je sedmkrát častější u děvčat, která mají mezi 13 až 19 lety pohlavní styk s větším počtem partnerů. Má se za to, že děložní čípek je v mládí velmi citlivý, a vystavení vlivu spermií, zvláště pak od různých partnerů, zvyšuje pravděpodobnost vzniku rakoviny.
AIDS je jen poslední ze dlouhé série nákaz, které se rozšiřují pohlavním stykem. Poselství je jasné... Vyspání se s někým s sebou vždy neslo nebezpečí pro zdraví. Teď to může být smrtelné.Bolest zhrzení a opuštění. Viděli jste někdy hadrovou panenku, jak leží v zahradě nebo na ulici, špinavou, zmáčenou od deště a umazanou? Co by tak řekla, kdyby mohla mluvit? Jak se asi taková odhozená hračka cítí? Tak se cítí děvče, jejíž tělo někdo použil pod pseudonymem »lásky«, a pak je odkopl.
Sex je více než fyzické spojení. Je to citové, psychické, ba dokonce duchovní sjednocení. Znamená dávání a odevzdávání se, a jestliže se pak ti dva rozejdou, bolest může být mučivá. Kolik lidí chodí kolem nás s touto hlubokou bolestí v srdci! Toto opuštění způsobí v člověku hořkost a žal. Stavíme si pak v srdci betonovou hradbu, abychom si k sobě nikoho nepustili. Stavíme se do obrany, ba dokonce zatvrzujeme své srdce.


Víra. Jsi-li křesťan, budeš následovat Boží vedení, jak je dáno v Bibli. Pokyny jsou jasné. Zvážíme-li všechna nebezpečí a problémy, které jsme zmínili, zdá se rada »Žádný sex před manželstvím a manželská věrnost« nejrozumnější. Ve skutečnosti to není jen rada. Je to přikázání. Přestoupit přikázání znamená zhřešit. A hřích nás odděluje od Boha.

Příbuzné, související nebo podobné články

Deset Božích přikázání