Logo

Prorok Ozeáš

Vyjímečná doba si žádá vyjímečné jedince. Teď v době karantény máte možnost klást si otázky, které by nás možná ani nenapadly, přidejte se k nám ke studiu jedné z pozoruhodných knih Božího Slova - proroka Ozeáš. Poslechněte si kázání, která se této knize věnují. Ozeáš představuje člověka, který byl použit podivuhodným způsobem. Ne vždy biblická postava prožívá příběh, který má vyprávět. Když čteme stránky tohoto malého proroka vidíme hlubokou bolest, kterou Hospodin prožíval, když jej Izrael zradil. Je nám ukázáno, že Izrael i Juda se obrátili k modlám a původně nadějný vztah byl odsouzen k nezdaru. Ano, tak by to vše skončilo, ale Hospodin, který je bohatý v milosrdenství opět dá Izraeli šanci, teď se však zaměříme na to jakým způsobem Boží muž má sdělit své poselství. 

Možná, že ne vždy rozumíme situacím, kterými nás Bůh v životě provádí, někdy se tak může dít i proto, aby naše sdělení bylo autentické a opravdové. V současné době se nacházíme v době, kdy se to může zdát celé jako zlý sen ze kterého se ne a ne probudit. Vezměme si však i z této situace lekci, kterou nás Hospodin chce naučit. Dovolme, aby Hospodin budoval náš charakter a budujme se v trpělivosti.

http://krestane-jesenik.cz/index.php/messages/series/ozeas