Logo

Rodina Božího služebníka

Na jedné listopadové mládeži jsme probírali další ze zajímavých témat, na které jsme se tento rok vrhli – Rodina Božího služebníka! Neobezřetně, ale zcela nevědomky jsem prozradil název knihy i děvčatům (Mužovy dimenze, ) , které se jej neměli dozvědět, aby je probírání neodradilo, ale i ony se dočkaly… Na jedné listopadové mládeži jsme probírali další ze zajímavých témat, na které jsme se tento rok vrhli – Rodina Božího služebníka! Neobezřetně, ale zcela nevědomky jsem prozradil název knihy i děvčatům (Mužovy dimenze, ) , které se jej neměli dozvědět, aby je probírání neodradilo, ale i ony se dočkaly…

Takže pojďme trochu hlouběji pod pokličku. Tady je text z Bible a nějaká osnůvka, které se budu držet: I. Ep. Timoteovi 3:1-13, pro souvislost

1. Jen jednou ženatý; žije s jednou ženou
2. širší význam bodu 1.
3. Rodina, proč na ni tolik dbát

1. To, že Boží služebník mí žít jen s jednou ženou se může zdát samozřejmostí, navíc v našich podmínkách, kde neexistuje polygamie (mnohoženství) přece není co řešit, může si někdo říct. Nebylo to však jasné v době, kdy to apoštol Pavel psal a mnohdy i dnes. Jedním z varování tehdejší doby byla sexuální nemravnost všude okolo věřících a dokonce i mezi nimi (1. Ep. Korintským. 5:1). Proto Pavel považoval za důležité položit důraz i na vyjasnění této „situace! – jen jedna žena!

2. Protože jsme ale byli na mládeži a nikdo z nás momentálně ve vstahu manželském nebyl, podívali jsme se na celou situaci ještě z jiného úhlu. K tomu si přečti Matouš 5:27-28
Pán Ježíš jde hlouběji a fyzické cizoložství (což v podstatě znamená mít více než jednu ženu) převádí do oblasti našeho myšlení. Podívejme se teď na dvojici slov POKUŠENÍ – CHTÍČ…

Rozdíl mezi těmito slovy (situacemi) je veliký. Pokušení není hřích. Přichází na každého a je ho kolem nás hodně. Dnešní doba nabízí pokušení (zejména teď sexuálně orientovaného) „na každém rohu“. Dotknu se jen některých, teď si jich pár vyjmenujeme
- časopisy
- reklama
- móda (styl oblékání)
- celkově snížené morální zábrany

Zamysli se!

Když se nad tím zamyslím, je zde velice silný útok především na mužskou sexualitu (o rozdílu pohledu mužů a žen na sexualitu se ještě zmíním). Je tedy vyvíjen tlak na muže – jak ženaté tak i svobodné, staré i mladé. Ženatí mají velkou výhodu – „manželské lože“, kde mohou vybít napětí, které na tělo útočí tzv. legitimně se svými manželkami. Svobodní tuto možnost postrádají a dochází k velmi ožehavé situaci, o které se moc nemluví. Je to onanie, jinými slovy masturbace, kterou velká většina svobodných lidí toto nashromážděné napětí řeší, ventiluje. Můj názor je – je to hřích, Bohu se to nelíbí, v Jeho očích je to zlé. Někdo může říct – jak to má tedy svobodný člověk řešit, aby ho to negativně nepoznamenávalo? Kde tedy najít ten „ventil“? Můj osobní názor a rada: v modlitbě je velká síla! Jedině v úzkém osobním vztahu se svým Stvořitelem můžeš najít opravdový pokoj. Ventilovat všechnu tu sílu pokušení v rozhovoru s Ním a od Něj dostávat sílu do dalších dnů života. (Teď mě napadlo… dělali jsme průzkum mezi 40 mladými křesťany kolik času denně tráví v rozhovoru se svým Bohem, výsledek mě opravdu zamrzel a dotkl se mě. (Možná) právě proto nemáme dost síly proti pokušení! Jak chci být silný, když mi na tom prakticky nezáleží? – Když Ho o to neprosím… a podléhám.
Dostáváme se k tomu druhému slovíčku – Chtíč. To už na rozdíl od pokušení hřích je, hřích,kterým se vzdalujeme od Boha. Člověk chce a dělá, přemýšlí a promýšlí to, co je špatné. Podlehl pokušení a …

Jaké je řešení?
a) Mluvit – komunikovat – se svou manželkou
- toto je základní a nezbytný předpoklad, snad ani nemusím rozvádět, jen jednu poznámku: společné stišení manželů vede nejen ke komunikaci s Bohem, ale i navzájem velká možnost řešit společné problémy, jak důležité je často se spolu ztišovat!
- další důležitá podmínka je pro ženy: velký podíl na zdravě fungujícím manželství mí to, že žena správně pochopí (nebo se o to aspoň snaží) mužský pohled na sexualitu, proto je velmi důležité, aby v této oblasti manželé spolu také mluvili a měli jasno.
(např. 1. ep. Korintským 7:1-5)

b) Nechoď vědomě do pokušení
c) Modlitba + studium Bible
d) Vyvaruj se zahálky – nudy…

- tyto 3 body spolu zároveň souvisí a prolínají se, o důležitosti modlitby jsem mluvil už výše, čas strávený s Bohem nám dodává sílu, přesně opačně funguje to, když se vědomě vystavujeme pokušení – člověk postupně OTUPÍ a stává se „tupým“ jak vůči pokušení, tak hříchu a z jeho života se společenství s Bohem pomalu ale jistě vytrácí. Pozor na to!
- nejsilnější zbraní toho zlého je potom nuda… např král David (2. Samuelova 11:1-2) nám přímo vzorově ukazuje, jak může i tak věrný člověk jako on zhřešit – a na začátku je nuda … Pozor na to!

e) Nezvládáš – poraď se!
- pokud na tebe pokušení doléhá a zdá se, že nezvládáš, svěř se příteli a spolu se modlete, proste Boha o pomoc, poslouchej jeho rady, můžete vést spolu duchovní boj
- je zde ale jeden velký vykřičník: neřeš tyto problémy s přítelem opačného pohlaví! Je to totiž velké nebezpečí, že můžeš (te) uklouznout do příliš intimní sféry, dbej tohoto varováni.

4. Tento třetí bod zmíním už jen zkráceně. Vyhledal jsme v Bibli několik rodin, které jsou dost známé (Adamovi, Davidovi, Judovi, Éliovi, Izákovi atd…) a když jsme se podíval na vztahy jejich dětí, objevují se problémy. Řekl jsem si: čím to? Učil je tím Bůh něčemu? (poslušnosti?) Můžeš se nad tím zamyslet… Zároveň se zamysli sám nad sebou – jak zodpovědně přistupuješ k výchově svých dětí nebo k přípravě na výchovu? Modlíš se za to? Prosíš Boha? … Je to OBROVSKY ZODPOVĚDÝ úkol!
A poslední poznámka: zodpovědné vedení rodiny je součástí služby – ne hlavní úkol na Zemi!
(přečti si ještě jednou 1. ep Timoteovi 3:1-13)

Závěr: takže úplně nejstručnější shrnutí
Kde je řešení
1. Komunikace s Bohem
2. Komunikace s manželem (kou)