Logo

Rozhovor: 4 otázky pro průměrného Čecha

Evangelium Boží milosti
Lidé často žijí v mylné jistotě či představě, že Bůh jim odpustí na základě jejich zasloužení. Zkusme se na závěr našeho uvažování zeptat různých lidí, co si o dané problematice myslí, a porovnejme jejich názory s pravdou Božího Slova. Otázka:
1) Myslíte si, že půjdete do nebe, nebo do pekla?
2) Na základě čeho je člověk spasen?
3) Proč někteří lidé věří a jiní ne?
4) Cíl a jistota života?

Průměrný Čech – tzn. nevěřící, sebejistý

Odpověď 1)
„Sice v Boha nevěřím, ale jestli něco po smrti bude, tak půjdu určitě do nebe. Vždyť jsem nikoho nezabil a snažím se žít v souladu se svým svědomím. Abych byl čestný, občas se mi to nedaří, ale chybovat je přece lidské. Doufám, že po smrti nic není."
Porovnání s Písmem: Říká blázen v srdci svém: Není Boha. Porušeni jsou, a ohavnou páší nepravost; není, kdo by činil dobré. (Ž 53:2) KR.

Odpověď 2)
„To nevím, ale pravděpodobně podle svých skutků. Když bude více dobrých než špatných.“
Porovnání s Písmem: „Člověk bývá spravedliv učiněn věrou bez skutků Zákona.“ (Ř 3:28b) KR

Odpověď 3)
„Někteří věří asi proto, že se nejsou schopni smířit s realitou života, já věřím jen sám v sebe.“
Porovnání s Písmem: „Vždycky za vás děkuji svému Bohu pro tu Boží milost, která vám byla dána v Kristu Ježíši.“ (1.Kor 1:4) NBK - Spasitelná víra je z milosti – lidé uvěřili z milosti.

Odpověď 4)
„Cíl? Užít si dokud to jde, rodina... “
Porovnání s Písmem: „A jakož uloženo lidem jednou umříti, a potom bude soud.“ (Žd 9:27) KR

Členství v církevní organizaci, křest, konání skutků či jiné snahy nikoho nespasí, důležitá je upřímná víra v Ježíše Krista.

V příštím díle tytéž otázky položíme příslušníkovi nějaké církevnické organizace.

Příbuzné, související nebo podobné články

Rozhovor: 4 otázky pro věřícího, znovuzrozeného křesťana
Rozhovor: 4 otázky pro příslušníka nějaké církevnické organizace
Nový seriál článků - Evangelium Boží milosti
Evangelium Boží milosti - část první
Evangelium Boží milosti - Člověk - vrchol Božího stvoření
Evangelium Boží milosti - Od Adama k Noemu
Evangelium Boží milosti - Veliký Babylon + Vyvolený národ
Evangelium Boží milosti - Mojžíš - Zákon a oběti
Evangelium Boží milosti - Některá SZ zaslíbení a proroctví
Proroctví o narození, utrpení a království Mesiáše
Hlas volajícího na poušti - Jan Křtitel a jeho poselství a svědectví
Veřejné působení Krista
Ukřižování Ježíše Krista
Zmrtvýchvstání a nanebevstoupení
Seslání Ducha svatého
Vznik Církve
Šíření evangelia a Církev
Odpadnutí „křesťanstva“ - odklon od Písem NZ
Odklon od Písem NZ - vznik církevnických organizací
Křesťanství jako státní náboženství a mocenský nástroj
Aktuálnost zvěsti evangelia v souvislosti s přicházejícím soudem