Logo

Rozhovor k Národnímu týdnu manželství

Jan a Milada Frolíkovi jsou svoji 46 let, mají dvě děti a jsou členy sboru ECM v Praze –Strašnicích. Už osmkrát vedli kurz Manželské večery a devátý zahájí pod záštitou KMS
10. března v hotelu Olympik v Praze - Karlíně. Jako poradci pro tento kurz také vychovávají nové vedoucí. Jan je kromě toho tiskovým mluvčím Národního týdne manželství od začátku této iniciativy v ČR v loňském roce. Kdyby se Vás někdo zeptal, co je to Národní týden manželství, jak byste mu odpověděl?
Národní týden manželství je občanská iniciativa, která chce aspoň jednou za rok, letos je to od 11. do 17. února, připomenout, že dobré manželství není samozřejmost, že je potřeba o ně pečovat. Nejde o nějaké centrální organizování akcí. Jde o to dát impuls, a pak už záleží na každém, co s tím udělá. Někdo zorganizuje seminář pro manželské páry, jinde si připomenou důležitost manželství obnovením manželských slibů, knihkupec prodává se slevou knihy o manželství, vydavatel časopisu věnuje únorové číslo tématice manželství a někdo třeba jenom nečekaně přinese své ženě kytku.

Co je pro Vás osobně nejdůležitějším cílem NTM? Je možné jej dosáhnout?
Pro mne je nejdůležitější upozornit na důležitost rozvíjení vztahových dovedností v manželství. Aby manželé uměli komunikovat, řešit konflikty, odpouštět si, sdělovat si nejvhodnějším způsobem, že se mají rádi, atd. Věřím, že je možné toho dosáhnout. Ověřili jsme si to např. na účastnících kurzu Manželské večery.

Jaké jsou reakce veřejnosti?
Reakce jsou většinou kladné nebo neutrální, jen zřídka záporné. Důležité je, že zájem veřejnosti roste. Už teď, týden před zahájením letošního NTM, je zájem nepochybně mnohem větší než vloni.

Na jaký druh aktivit během NTM se podle Vás nechají lidé nejvíce „nalákat“, co jim může nejvíce posloužit?
Nevedeme žádnou centrální evidenci akcí, takže nemám k dispozici spolehlivé statistické údaje. Pokud vím, nejsnáze se lidé připojí k něčemu veselému nenáročnému, jako je třeba maškarní ples. Obtížnější je získat je pro něco vážnějšího, co vyžaduje nějaké úsilí, nějakou práci. Takže se obávám, že to, na co se lidé nechají nejvíce "nalákat", nemusí být to, co jim může nejvíce posloužit.

Předpokládám, že ke spolupráci na NTM jste se dostal na základě své dlouhodobé služby manželským párům při kurzech Manželské večery. Jak jste se vůbec dostali k organizování Manželských večerů?
V letech 2001-2003 jsme vedli v našem sboru ve Strašnicích kurzy Alfa, které pocházejí z londýnského sboru Holy Trinity Brompton. Když KMS získala ze stejného zdroje kurz Manželské večery, hledal vedoucí české kanceláře Alfa Miloš Poborský jeho potenciální vedoucí mezi manželskými páry, které znal z Alfy. Když nás doporučil náš kazatel a Miloš nám tuto roli nabídnul, chtěli jsme se nejdříve s kurzem seznámit. Jakmile jsme ale zjistili, jak úžasný je, souhlasili jsme a už jsme jenom měli strach, jestli to všechno zvládneme.

Kdybyste ve výtahu potkal manžele a měl deset vteřin na to, abyste je pozval na Manželské večery, co byste jim řekl?
Pomůžeme vám změnit se tak, aby vaše manželství bylo lepší.

Pouštět se už podeváté do stejné věci může být někdy docela vyčerpávající. Baví Vás/vás to ještě? Nemáte pocit, že se stále opakujete nebo vedete účastníky stále stejným způsobem?
Ne takový pocit nemáme. Pokaždé, když se připravujeme na další běh kurzu, znovu a znovu se ujišťujeme, jak je kurz perfektně sestaven. Pokaždé objevíme něco nového i pro naše manželství. Pokaždé mluvíme k jiným posluchačům s jinými problémy a pokaždé se snažíme do svých promluv zařadit nové příběhy ze života. To by přece muselo bavit každého i když máte pravdu, vyčerpávající to je.

Během osmi večerních setkání se probírá osm různých témat. Se kterým z nich máte nejzajímavější nebo nejlepší zkušenosti? Na které téma reagují účastníci kurzu nejvíc?
Každé z probíraných témat považoval aspoň jeden z manželských párů za nejpřínosnější. Za nejobtížnější je obvykle považován večer o odpouštění a večer o rodičích a rodičích partnera. Nejoblíbenější je večer nazvaný Láska v akci, na kterém se probírá pět jazyků lásky. Druhým nejoblíbenějším je první večer Budování pevných základů.

Jsou i takové páry, kterým Manželské večery nic nedají, naopak je třeba utvrdí v tom, že nemá cenu se snažit svůj vztah nějak budovat?
Setkali jsme se s takovými páry, ale nebylo jich mnoho, přibližně 3%. Většinou to byli lidé, kteří chtěli problémy řešit tím, že se má změnit pouze ten druhý, aniž by byli ochotni změnit se sami.

Ten, kdo chce Manželské večery organizovat, by měl sám nejdříve takový kurz absolvovat. Kdy jste ho absolvoval Vy s manželkou a co považujete za jeho největší přínos pro svůj manželský život?
Nejdříve jsme kurz absolvovali podle anglického videa, abychom se mohli rozhodnout, jestli se pustíme do jeho pořádání. Podruhé jsme jej vlastně absolvovali, když jsme jej překládali do češtiny. Nejpřínosnější pro nás byl první večer, kdy jsme si uvědomili důležitost času stráveného jen sami dva spolu.

Propagace kurzu je určitě různá. Nejefektivnější je často osobní doporučení někoho známého. Jakým způsobem vy konkrétně nabízíte kurz Manželských večerů lidem?
Inzerujeme v Životě víry, na webových stránkách www.manzelskevecery.cz a www.tydenmanzelstvi.cz, posíláme pozvánky kazatelům, které známe, svým známým. Ale nejefektivnější jsou skutečně doporučení někoho známého, kdo kurz absolvoval.

Rozhovor převzat z časopisu Slovo a život, se svolením redakce.