Logo

1. Samuelova

krátké úvahy nad jednou z nádherných knih SZ

1. Samuelova 1

Už jste někdy porušili své slovo? Už jste někdy dali slib, který jste nesplnili? Jedno staré přísloví říká, že muž je pouze tak dobrý, jak je jeho slovo. Na dnešní kapitolu se dá podívat hned z několika pohledů. Je to kapitola pro rodiče, jak mají přistupovat ke svým dětem. Zároveň Hanina modlitba i s jejím chvalozpěvem na začátku následující kapitoly, jsou aktuálním příkladem do modlitebního života každého křesťana. Nicméně aspekt, na který bych se chtěl zaměřit dnes, jsou právě sliby.
Přidal Michal Rauš dne 11.12.2018, Rubrika: 1. Samuelova Čteno 2424x

Chana

Jak krásné a pokojné jsou chvíle, ve kterých se vědomě nacházíme v Boží vůli pro náš život. Nad rozbouřeným mořem zavládne naprosté utišení, protože útoky a dunění vln odráží mocný hlas našeho Spasitele. „Přistoupili k němu, vzbudili ho a řekli: „Mistře, Mistře, hyneme!“ On vstal, pohrozil větru a přívalu vod; i ustaly a nastal klid.“L 8,24
Přidal Karel Ouzký dne 22.8.2014, Rubrika: 1. Samuelova Čteno 3690x

„Potom přišel Hospodin, stál tam a zavolal jako předtím: „Samueli, Samueli!“ Samuel řekl: Mluv neboť tvůj otrok slyší.“ 1S 3,10

Boží slovo má tu výhodu, že čím usilovněji ho čteme, tím lépe jsme schopni proniknout do souvislostí, které mají věčnou platnost. Jedna z vůbec nejpozoruhodnějších skutečností souvisí s tím, že Boží slovo se čte celý život[1]. Nikdy nezrezaví! Jedná se o zcela jedinečný oddíl textů, které mají jak lidského tak nebeského autora.
Přidal Karel Ouzký dne 7.7.2014, Rubrika: 1. Samuelova Čteno 3246x