Logo

Andělé - angeologie

Studie o andělích, jak je popisuje Bible

Pán Ježíš a andělé

A je tu poslední část studie o biblických andělech. Pán Ježíš je nadřazený andělům a vládne jim , byli stvořeni skrze Něj. Přijetím lidského těla se úžasným způsobem ponížil, a to z lásky k nám.
Přidal Aleš Drbal dne 18.7.2007, Rubrika: Andělé - angeologie Čteno 3592x

Služba andělů

První a nejdůležitější službou andělů je uctívání Boha a vzdávání Mu chvály, jak to vidíme na mnoha místech v Bibli. Skutečnost, že andělé v tak velikém množství chválí Pána Boha, by měla i nás povzbuzovat k chválám. Jednoho dne se i naše hlasy připojí k tomu velikému andělskému chóru. Šestý dík seriálu Angeologie.
Přidal Aleš Drbal dne 11.6.2007, Rubrika: Andělé - angeologie Čteno 2439x

Andělé - Různé skupiny - 2. část

V našem seriálu článků o andělích budeme pokračovat a tentokrát si povíme něco o skupině, která je nazvaná Serafové, také o vyvolených andělech a nakonec o Andělu Hospodinovu.
Přidal Aleš Drbal dne 16.5.2007, Rubrika: Andělé - angeologie Čteno 3992x

Andělé - Různé skupiny

Z Písma vysvítá, že v andělském světě existuje organizovanost a řád. Je v něm zmiňováno několik typů (druhů, tříd) těchto mocných nadpřirozených bytostí – archanděl, cherubové, serafové a poslové (hlásní). Tři andělé mají své jméno: archanděl Michael, anděl Gabriel a Satan (Lucifer), který později padl.
Přidal Aleš Drbal dne 14.2.2007, Rubrika: Andělé - angeologie Čteno 3057x

Rozdělení andělů - Dobří a zlí andělé

V dnešní, třetí části biblické studie o andělech si nastíníme první druh rozdělení - na skupinu, která slouží Bohu a druhou skupinu zlých andělů, kteří byli Bohem kdysi svrženi na zem, protože se připojili k pyšnému andělu Luciferovi.
Přidal Aleš Drbal dne 6.1.2007, Rubrika: Andělé - angeologie Čteno 3668x

Andělé - Charakteristika

Dnešní - poněkud delší - část studie o andělech nás provede biblickým učením o charakteristických vlastnostech a projevech těchto nebeských bytostí.
Přidal Aleš Drbal dne 1.12.2006, Rubrika: Andělé - angeologie Čteno 4108x

Andělé - Pár slov úvodem

Písmo se o nich sice mnohokrát zmiňuje, přesto však nejsou v centru jeho pozornosti. Pasáže o andělech se soustřeďují na Pána Boha. Když je o nich zmínka, je to proto abychom se více dozvěděli o Bohu a jeho činech. Studium andělského světa nám může přinést další poznatky o jejich Tvůrci, nahlédnutí do světa andělů, vrhá pohled i na Stvořitele, Jeho vlastnosti a dílo.
Přidal Aleš Drbal dne 22.10.2006, Rubrika: Andělé - angeologie Čteno 2669x