Logo

Boží dar v Kristu

Studie o starozákonních proroctvích.

Počátky šíření evangelia II (15.díl)

K dispozici máme další výpovědi svědků, kteří se později stali také mučedníky, když obhajovali svou víru v živého Krista, který jim vybojoval věčný život.
Přidal René Janečko dne 30.4.2008, Rubrika: Boží dar v Kristu Čteno 3256x

Kristovo vzkříšení (13.díl)

Víra ve vzkříšení je jedním ze základních pilířů křesťanské víry. Nebýt této události, nemá učení a odkaz Ježíše Krista takový vliv a důsledky do našich životů.
Přidal René Janečko dne 18.2.2008, Rubrika: Boží dar v Kristu Čteno 4365x

Mesiášova krutá smrt (12.díl)

Trest smrti ukřižováním předcházel boj v Getsemanské zahradě, kde Ježíš v úzkostech potil krev. Prožíval znovu obrovské pokušení ukončit celé to trápení na golgotském kříži.
Přidal René Janeczko dne 13.11.2007, Rubrika: Boží dar v Kristu Čteno 4079x

Předpověď Kristova utrpení

Přibližujeme se k rozhodujícím okamžikům Mesiášova života a jeho dokonání díla záchrany hříšného člověka (tedy mě i tebe) prostřednictvím zástupné a výkupné oběti na golgotském kříži.
Přidal René Janeczko dne 22.8.2007, Rubrika: Boží dar v Kristu Čteno 3505x

Kristus: šílenec x Bůh? (10.díl)

Byl Ježíš největší lhář a podvodník všech dob? Kdyby ano, jeho učení už tady dávno není a lidé by ho neuctívali jako Boha.
Přidal René Janeczko dne 25.5.2007, Rubrika: Boží dar v Kristu Čteno 3578x

Kristova podstata (9.díl)

Kdo vlastně byl Ježíš Nazaretský? Co on sám o sobě říkal? Mnohé z vás to zarazí! Další díl ze seriálu Boží dar v Kristu.
Přidal René Janeczko dne 9.4.2007, Rubrika: Boží dar v Kristu Čteno 2579x

Kristova činnost (8.díl)

Kristus prošel před začátkem své služby řádnou zkouškou „ohněm“. Poté svá slova o naprosté absenci hříchu sám na sobě všem ukázal.
Přidal René Janeczko dne 31.1.2007, Rubrika: Boží dar v Kristu Čteno 2536x

Kristova služba a její cíl

Ježíš nepřinesl na zem nějakou novou filosofii, ale ukázal jaké principy vládnou v Božím království (láska, pokora, služba, oslavování Boha Otce atd.). Další díl seriálu Boží dar v Kristu.
Přidal René Janeczko dne 30.12.2006, Rubrika: Boží dar v Kristu Čteno 3003x

Kristus: prostý tesař x Boží Slovo? (6.díl)

I přes pochyby si prorok Jan Křtitel uvědomoval, že Ježíš není obyčejný tesař. Apoštol Jan Zebedeus už s daleko menšími pochybami mohl prohlásit, že se setkali se ztělesněným Božím Slovem.
Přidal René Janeczko dne 9.12.2006, Rubrika: Boží dar v Kristu Čteno 2838x

Plnění proroctví - evangelium

Pátá čsát seriálu "Boží dar Kristu". Narození Ježíše je patrné, kdo je hoden slávy a pocty – ne panna Maria ale On sám. Už od počátku jeho života lze vidět jak se mocnosti zla snažily zmařit Boží vůli.
Přidal René Janeczko dne 30.10.2006, Rubrika: Boží dar v Kristu Čteno 2941x

Potvrzení proroctví (4.díl)

V tzv. novozákonní době se začínají naplňovat vize proroků – místo, způsob a okolnosti narození Mesiáše, jeho činnost (pokorný kazatel a zachránce světa) a identita Krista.
Přidal René Janeczko dne 19.9.2006, Rubrika: Boží dar v Kristu Čteno 2930x

Starověká proroctví přímo ukazují na smrt ukřižováním! (2. díl)

I přesto, že tehdejším Izraelitům nebyla proroctví vůbec jasná, dnes je ze vzdálenější perspektivy zřejmé, že se týkala Ježíše Krista. Ukazují na sebeobětujícího se krále. Starověká proroctví přímo ukazují na smrt ukřižováním!
Přidal René Janeczko dne 26.4.2006, Rubrika: Boží dar v Kristu Čteno 3443x

Boží dar v Kristu

V dnešní době se slovo "oběť" téměř vytratilo ze slovníku. Že by dokonce Bůh mohl něco obětovat? To už vůbec nedává smysl. Bible a křesťané říkají, že to je možné. Následující seriál se vám toto podivuhodné Boží jednání pokusí přiblížit.
Přidal René Janeczko dne 13.4.2006, Rubrika: Boží dar v Kristu Čteno 3392x