Logo

Cesta k Bohu - D.L.Moody

Dvě třídy lidí

„Dva muži vstupovali do chrámu, aby se modlili.“ (L 18,10) Chci promluvit nyní o dvou třídách lidí: předně o těch, kteří nepociťují potřebu Spasitele, kteří nebyli obviněni ze svých hříchů Duchem Svatým; a za druhé o těch, kteří obviněni jsou z hříchu a volají: „Co mám činit, abych byl spasen?“
Přidal D.L.Moody dne 28.2.2017, Rubrika: Cesta k Bohu - D.L.Moody Čteno 2623x

Brána do Království

„Nenarodí-li se kdo znovu, nemůže viděti království Božího.“
Není snad žádné jiné části Slova Božího, která by byla tak dobře známa, jako tato. Mám zato, že téměř všichni věříme, že ta slova pronesl Pán Ježíš, když učil o znovuzrození.
Přidal D.L.Moody dne 20.1.2017, Rubrika: Cesta k Bohu - D.L.Moody Čteno 2514x

Přenesmírná láska

Ó, kdybych jen mohl učiniti lidem pochopotelný ten pravý význam těchto slov apoštola jana - „Bůh jest láska!“ S tím jediným textem šel bych na kříž světem a prohlašoval tu slavnou pravdu. Můžete-li člověka přesvědčiti, že ho milujete, jistě získali jste srdce jeho.
Přidal D.L.Moody dne 7.10.2016, Rubrika: Cesta k Bohu - D.L.Moody Čteno 2528x