Logo

Cestou víry

O bibli, o víře o Bohu a cestě k Němu.
Fakta a informace o Knize knih.
- O Bibli (pokračování)
- O Bibli
Postřehy a inspirace. Co a kde koho zaujalo...
- Hloupé otázky
- Radostný křesťan - Ota Vožeh
- Genesis 41:33-57
Pár slov od těch, kteří se vážně nebo nevážně zymýšleli nad... :-)
- Hříchy Jeroboámovy
- Modlitba, zbraň víry
- Odpověď na matoucí otázku - Matouš 17,19
Básně a básnicky od různých autorů
- Halejujah!
- A každý rok
- Veršovaná apologetika
Různí křesťané na různých místech a v různých dobách formulovali svou víru různým způsobem.
- Apoštolské vyznání víry
Krátké medailonky známých církevních otců a evangelistů
- Charles Haddon Spurgeon (1834-1892)

Nejmocnější zbraň

Někdy je fajn se vrátit o deset let zpátky, ať už je to v tom, že se znovu podíváte na zapomenutá místa nebo třeba v tom, že zase začnete lyžovat :- ) nebo oprášíte starý web, zvlášť tehdy, kdy na to člověk není sám... život s Bohem má tu výhodu, že se jedná o neskutečnou jízdu napříč historii, současností i budoucností, jestliže se lidé jako Jan Hus, Petr Chelčický, J. A. Komenský, Izac Newton, John Wesley, Jim Eliot a miliony dalších...
Přidal Karel Ouzký dne 28.11.2018, Rubrika: Cestou víry Čteno 2123x

Zápalná oběť

Na začátku 10. kapitoly knihy Židům si čteme o tom, že Zákon a jeho oběti byly pouhým stínem budoucího dobra. To dobro bylo zjevené v Kristu a Jeho dokonalé oběti. Je opravdu krásné, když se můžeme skrze Starý Zákon dívat na osobu Pána Ježíše Krista a pak žasnout a radovat se z toho, o co slavnější a lepší je ta Nová smlouva, ve které žijeme my dnes. Kdybyste se mě ještě před pár lety zeptali, co je nejnudnější kniha Bible, řekl bych Vám Leviticus. A je to tato kniha, skrze kterou bych rád abychom dnes pozorovali nádheru našeho Spasitele.
Přidal Michal Rauš dne 8.11.2018, Rubrika: Cestou víry Čteno 2441x

Čtyři duchovní zákony

To nejdůležitější, co by měl každý člověk vědět bez ohledu na věk, pohlaví, vzdělání, bezpochyby i barvu pleti a jazyk... Ve zkratce. Ve čtyřech bodech. Jednoduše krátké - ale nesmírně důležité!
Přidal Pavel Lauko dne 11.12.2006, Rubrika: Cestou víry Čteno 4456x

O Bibli (pokračování)

Druhá část studie O Bibli, článek byl redakčně rozdělen.
Bible nezůstala dlouho v zajetí původních jazyků - hebrejštiny a řečtiny. Ježíš Kristus dal svým učedníkům příkaz: "Jděte a získávejte mi následovníky ve všech národech!" Tímto misijním rozkazem předznamenal...
Přidal Danka Popovská dne 26.8.2004, Rubrika: Cestou víry Čteno 5890x

Cestou víry

Cenu má pouze cesta. Pouze ona trvá, kdežto cíl je iluze poutníka,
kráčejícího od hřebene k hřebeni, jako by smysl byl v dosaženém cíli. A právě
tak nemůžeš pokročit, pokud nepřijmeš, co je. Z čeho ustavičně vycházíš. A v
odpočinek nevěřím.
Přidal darg dne 13.5.2003, Rubrika: Cestou víry Čteno 4043x