Logo

Evangelium Boží milosti

Seminární práce v podobě studie na téma Evangelium Boží milosti

Rozhovor: 4 otázky pro věřícího, znovuzrozeného křesťana

Lidé často žijí v mylné jistotě či představě, že Bůh jim odpustí na základě jejich zasloužení. Tentokrát se ptáme třetího a posledního člověha a položíme mu stejné otázky jako v předchozích 2 rozhovorech. A tímto článkem je za námi poslední část biblické studie Evangelium Boží milosti.
Přidal Karel Ouzký dne 19.3.2006, Rubrika: Evangelium Boží milosti Čteno 4746x

Rozhovor: 4 otázky pro příslušníka nějaké církevnické organizace

Evangelium Boží milosti
Lidé často žijí v mylné jistotě či představě, že Bůh jim odpustí na základě jejich zasloužení. Tentokrát se ptáme druhého člověka a položíme mu stejné otázky jako v předchozím rozhovoru.
Přidal Karel Ouzký dne 9.3.2006, Rubrika: Evangelium Boží milosti Čteno 3477x

Rozhovor: 4 otázky pro průměrného Čecha

Evangelium Boží milosti
Lidé často žijí v mylné jistotě či představě, že Bůh jim odpustí na základě jejich zasloužení. Zkusme se na závěr našeho uvažování zeptat různých lidí, co si o dané problematice myslí, a porovnejme jejich názory s pravdou Božího Slova.
Přidal Karel Ouzký dne 23.2.2006, Rubrika: Evangelium Boží milosti Čteno 3898x

Aktuálnost zvěsti evangelia v souvislosti s přicházejícím soudem

Evangelium Boží milosti
Je zpráva o Bohu, o Kristu a o záchraně aktuální i dnes - ve 21. století? Jak to bude s posledním soudem? Každý si musí odpovědět na otázku, co pro něj znamená Ježíš Kristus. Jsou vlastně jenom dvě "cesty"...
Přidal Kája Ouzký dne 29.1.2006, Rubrika: Evangelium Boží milosti Čteno 3021x

Křesťanství jako státní náboženství a mocenský nástroj

Evangelium Boží milosti
Věřící byli zpočátku pod hrozbou silného pronásledováni. Za císaře Nerona byli mučeni a zabíjeni dravou zvěří. Císař s římským lidem vše pozorovali jako divadlo. Křesťané, kteří se před pronásledováním skrývali, používali symbol ryby jako svůj znak.
Přidal Kája Ouzký dne 3.1.2006, Rubrika: Evangelium Boží milosti Čteno 8029x

Odklon od Písem NZ - vznik církevnických organizací

Evangelium Boží milosti
Postupem času, křesťané přestali nadšeně očekávat příchod Krista. V křesťanstvu se začaly vyskytovat nejrůznější rozdíly v chápání NZ.
Další článek seriálu.
Přidal Kája Ouzký dne 12.12.2005, Rubrika: Evangelium Boží milosti Čteno 3569x

Odpadnutí „křesťanstva“ - odklon od Písem NZ

Evangelium Boží milosti
O tom, že spasení není na základě skutků a lidksého snažení, ale jen a pouze z Boží milosti.
Přidal Kája Ouzký dne 13.10.2005, Rubrika: Evangelium Boží milosti Čteno 3630x

Vznik Církve

Evangelium Boží milosti

Dnes se v seriálu Evangelium Boží milosti podíváme společně na vznik církve a to na seslání Ducha svatého a na samotný pojem Evangelia Boží milosti .
Přidal Kája Ouzký dne 29.6.2005, Rubrika: Evangelium Boží milosti Čteno 4716x

Šíření evangelia a Církev

Evangelium Boží milosti

Další díl seriálu tentoktrát s podtytuly: Šíření evangelia, vznik místních křesťanských sborů a Církev není organizace, ale organismus (Kristovo tělo)
Přidal Kája Ouzký dne 29.6.2005, Rubrika: Evangelium Boží milosti Čteno 3150x

Seslání Ducha svatého

Evangelium Boží milosti

Další část seriálu Evangelium Boží milosti hovoří o vzniku Církve, seslání Ducha Svatého a o samotném Evangeliu Boží milosti.
Přidal Kája Ouzký dne 9.5.2005, Rubrika: Evangelium Boží milosti Čteno 3874x

Ukřižování Ježíše Krista

Evangelium Boží milosti

Pokračování seriálu Evangelium Boží milosti od Káji Ouzkého. Tato kapitola shrnuje fakta i teologický význam odsouzení a ukřižování Pána Ježíše Krista, nejdůležitější události v lidských dějinách.
Přidal Kája Ouzký dne 18.4.2005, Rubrika: Evangelium Boží milosti Čteno 23963x

Zmrtvýchvstání a nanebevstoupení

Evangelium Boží milosti
Přidal Kája Ouzký dne 18.4.2005, Rubrika: Evangelium Boží milosti Čteno 3725x

Veřejné působení Krista

Další pokračování ze seriálu Evangelium Boží milosti
Přidal Kája Ouzký dne 16.2.2005, Rubrika: Evangelium Boží milosti Čteno 3817x

Evangelium Boží milosti - Některá SZ zaslíbení a proroctví

Poté, co člověk v ráji zhřešil, Bůh promluvil k hadovi, který Evu svedl k hříchu.
„Nepřátelství položím mezi tebou a mezi ženou, i mezi semenem tvým a semenem jejím; ono potře tobě hlavu, a ty potřeš jemu patu“ (Gn 3:15) KR.
Další pokračování výkladu biblické dobré zprávy.
Přidal Kája Ouzký dne 29.12.2004, Rubrika: Evangelium Boží milosti Čteno 4873x

Proroctví o narození, utrpení a království Mesiáše

Kromě proroctví, která se vyznačovala určitou mírou tajemství, jež byla vysvětlena až samotným naplněním, Bible obsahuje i proroctví, která bezprostředně stanovují, fakta jak se věci stanou. Jedním z těchto proroctví bylo místo, kde se Mesiáš narodí.
Přidal Kája Ouzký dne 29.12.2004, Rubrika: Evangelium Boží milosti Čteno 3987x

Hlas volajícího na poušti - Jan Křtitel a jeho poselství a svědectví

Království, které Izraelci očekávali, bylo podmíněno určitými věcmi, které měly být uspořádány. Lidé, kteří častokrát měli pouze teologické znalosti, nechápali opravdový smysl Písem. Vyznačovali se striktním dodržováním určitých předpisů, které sami ještě daleko více rozváděli a přizpůsobovali.
Přidal Kája Ouzký dne 29.12.2004, Rubrika: Evangelium Boží milosti Čteno 5133x

Evangelium Boží milosti - Od Adama k Noemu

Člověk byl vyhnán z ráje a navždy poznamenán svým činem. Prvními syny Adama a Evy byli Kain a Ábel. Kain byl zemědělec a Ábel pastýř. Když přinesli Bohu oběť, ta Ábelova byla přijata, protože byla v souladu s Božími požadavky, Kainova nikoliv. Kaina to velmi popudilo, vzplanul proti bratrovi hněvem a zabil jej.
Přidal Kája Ouzký dne 26.11.2004, Rubrika: Evangelium Boží milosti Čteno 5797x

Evangelium Boží milosti - Veliký Babylon + Vyvolený národ

Už čtvrté pokračování biblické studie o evangeliu Boží milosti. Stále se nacházíme v 1. knize Mojžíšově, v době patriarchů...
Přidal Kája Ouzký dne 26.11.2004, Rubrika: Evangelium Boží milosti Čteno 3731x

Evangelium Boží milosti - Mojžíš - Zákon a oběti

Uplynuly čtyři staletí a v Egyptě vládl farao, který nic o Josefovi nevěděl. Izraelci se v Egyptě početně zmnožili a bylo jich tolik, že se jich Egypťané začali obávat. Egypťané si je podrobili za otroky.
Přidal Kája Ouzký dne 26.11.2004, Rubrika: Evangelium Boží milosti Čteno 7953x

Nový seriál článků - Evangelium Boží milosti

Ode dneška tu máme tový seriál článků s názvem Evangelium Boží milosti, který jako svou seminární práci zpracoval Karel Ouzký.
Přidal Pavel Lauko dne 11.11.2004, Rubrika: Evangelium Boží milosti Čteno 3604x

Evangelium Boží milosti - část první

Člověk je po pádu v ráji ve vzpouře vůči Bohu a je postižen dědičným hříchem. Sám se není schopen před svatým Bohem ospravedlnit. Bůh, jelikož nemůže zkompromitovat svůj vlastní charakter, zákonitě musí odsoudit jakoukoli nespravedlnost a hřích.
Přidal Karel Ouzký dne 11.11.2004, Rubrika: Evangelium Boží milosti Čteno 3674x

Evangelium Boží milosti - Člověk - vrchol Božího stvoření

Izaac Newton: „Nádherné uspořádání a harmonie vesmíru mohly vzniknout jen podle plánu všemohoucí bytosti. To je a zůstane mým posledním poznatkem.“
Přidal Karel Ouzký dne 11.11.2004, Rubrika: Evangelium Boží milosti Čteno 4213x