Logo

Jan Amos Komenský

Přepracované dílo Jana Amose Komenského

Odkud začíná láska k Bohu v srdci

Milování Pána Boha se do našich srdcí vpouští dvěma praménky. Jedním skrze poznání zvláštní Božské dokonalosti, kterou má On sám v sobě. Druhým skrze rozjímání o nesmírně štědré dobrotě a lásce, která z Něj na nás vyplývá.
Přidal David Tannert podle J.A. Komenský dne 10.10.2013, Rubrika: Jan Amos Komenský Čteno 2473x

Jak se má člověk opatřit a připravit k hledání a dosažení dokonalosti

Tyto tři věci musí být při člověku, který chce dojít k dokonalosti: Zaprvé, aby věřil, že bude nade všechny šťastný, pokud jí dostane a musí po ní obrátit celou svou mysl, žádost a touhu. Protože Písmo říká:
Přidal David Tannert dle J.A. Komenský dne 30.12.2012, Rubrika: Jan Amos Komenský Čteno 1946x

Na čem záleží křesťanská dokonalost?

Bratr Komenský uvádí tři základní principy směřující ke křesťanské dokonalosti: I.plné milování Boha II.povolné poddávání se jemu III. ustavičné obírání se jím
Přidal David Tannert dle J.A. Komenský dne 25.10.2012, Rubrika: Jan Amos Komenský Čteno 2109x

Věnování a předmluva - Myšlenky o křesťanské dokonalosti

...kterou Bůh svým vyvoleným ukazuje ve svém slovu, svým Duchem vkládá dovnitř a v nich ji rozněcuje k jejich nevypravitelnému potěšení různými odpornými věcmi a přivádí je k plnosti.
Přidal David Tannert dle J.A. Komenský dne 19.10.2012, Rubrika: Jan Amos Komenský Čteno 1943x

Myšlenky o křesťanské dokonalosti - Obsah + Předmluva vydavatele (psána ve staročeštině)

...kterou Bůh svým vyvoleným ukazuje ve svém slovu, svým Duchem vkládá dovnitř a v nich ji rozněcuje k jejich nevypravitelnému potěšení různými odpornými věcmi a přivádí je k plnosti.
Přidal David Tannert dle J.A. Komenský dne 17.10.2012, Rubrika: Jan Amos Komenský Čteno 2078x