Logo

Kreační teorie vzniku života

Zřejmě největším problémem v historii vědy byla otázka vzniku života.

Pohled Bible

Kreační teorie vzniku života

Na úvod této kapitoly je nutné uvést rozdíl mezi vědou a vírou. Neznamená to, že by si věda a víra navzájem odporovaly, naopak křesťané jsou přesvědčeni o tom, že pravá víra nikdy nemůže jít
v protikladu s vědou.
Přidal pallo dne 20.4.2005, Rubrika: Kreační teorie vzniku života Čteno 4128x

Informace

Kreační teorie vzniku života

Objev genetiky, především struktury DNA roku 1953 Watsonem a Crickem a rozvoj informatiky značně podpořili biologickou vědu.

Předmětem zkoumání se stává informace.
Přidal pallo dne 14.4.2005, Rubrika: Kreační teorie vzniku života Čteno 3901x

Přírodní zákony

Kreační teorie vzniku života

Prvním přírodním zákonem je fyzikální Newtonův zákon setrvačnosti, který zní: „Každé těleso setrvává ve stavu klidu nebo stejnoměrného pohybu v přímočaré dráze, dokud je nepřiměje nějaká z vnějšku působící síla ke změně tohoto stavu." (Newton, I. 1687 in Balcar, B. 1990)
Přidal pallo dne 6.4.2005, Rubrika: Kreační teorie vzniku života Čteno 5310x

Princip zdokonalování

Kreační teorie vzniku života

Základním principem evoluční teorie je vývoj od méně dokonalého k dokonalejšímu. Podívejme se na tento princip z pohledu termodynamiky.
Přidal pallo dne 24.3.2005, Rubrika: Kreační teorie vzniku života Čteno 2808x

Biologická evoluce

Kreační teorie vzniku života

Zakladatelem evoluční teorie byl Charles Darwin. Tvrdil, že jakýkoli žijící organizmus je pouze výsledkem vývoje jeho jednoduššího předchůdce.
Přidal pallo dne 13.3.2005, Rubrika: Kreační teorie vzniku života Čteno 6653x

Biochemická evoluce

Kreační teorie vzniku života

Tato první fáze evoluce se snaží vysvětlit, jak na zemi vznikl první život.
...pokud vznikly buňky náhodným seskupením organických sloučenin, pak takové procesy probíhají také v současné době a také na jiných planetách naší sluneční soustavy.
Přidal pallo dne 6.3.2005, Rubrika: Kreační teorie vzniku života Čteno 3874x

Evoluce versus stvoření

Kreační teorie vzniku života

Ke zkoumání vzniku života docházelo jak na úrovni vědecké, tak na úrovni filozofické či náboženské...
v současné době se stále více vědců přiklání ke kreační hypotéze a naopak evolucionizmus je považován za druh náboženství.
Přidal pallo dne 27.2.2005, Rubrika: Kreační teorie vzniku života Čteno 4095x

Kreační teorie vzniku života :: Úvod

Kreační teorie vzniku života

Zřejmě největším problémem v historii vědy byla otázka vzniku života. Lidstvo se jí zabývalo už od počátku, ale přes všechny snahy o dokazatelné objasnění musíme konstatovat, že vše zůstává stále na úrovni teorií.
Přidal pallo dne 20.2.2005, Rubrika: Kreační teorie vzniku života Čteno 12272x