Logo

Lekce Nového života

Biblické měsíční korespondenčí vzdělávací kurzy, které vás provedou řadou zajímavých témat.

Život Krista podle Matouše

Život Krista je vyobrazen v Písmech Nové smlouvy čtyřmi způsoby, pojďme se společně zamyslet nad tím, jak jeho zprávu zaznamenává evangelista Matouš. Celé téma můžete doplnit samostudiem a zodpovězením otázek.
Přidal poznejbibli.cz dne 20.5.2016, Rubrika: Lekce Nového života Čteno 2466x

Bůh - blok C

Hospodin není netečný vůči svému stvoření. Napříč dějinami můžeme sledovat jeho jedinečný zájem o člověka - ačkoli míra poznání a zodpovědnosti byla v různých dobách různá. Pojďme společně prozkoumat některé z aspektů, které se týkají Božího působení mezi lidmi.
Přidal poznejbibli.cz dne 7.4.2016, Rubrika: Lekce Nového života Čteno 2475x

Bůh - blok D

Boží Slovo jasně učí, že Bůh je jen jeden, přesto se projevil ve třech Osobách. Pojďme se v závěrečné studii na téma Bůh pokusit nahlédnout do působení a vzájemného vztahu mezi Božími Osobami. Nejsme zanecháni napospas vlastních úvah a filosofie, Boží Slovo nám odkrývá dostatečné množství informací.
Přidal poznejbibli.cz dne 7.4.2016, Rubrika: Lekce Nového života Čteno 2554x

Bůh - blok B

Co si představíte pod pojmy Boží svatost, spravedlnost, láska, slitování a milost? Ve druhém bloku lekcí na téma "Bůh" nahlédneme do několika základních charakteristik, kterými se Hospodin dává ve svém Slově poznat.
Přidal PoznejBibli.cz dne 8.2.2016, Rubrika: Lekce Nového života Čteno 2518x

Bůh - blok A

Jaké jsou základní skutečnosti o Bohu, kterému křesťané věří? Zveme Vás na druhý ročník vzdělávacích kurzů "Nový život", které můžete bezplatně stahovat z našeho webu. Měsíčně budeme přidávat vždy jeden kurz, který má čtyři lekce.
Přidal PoznejBibli.cz dne 10.1.2016, Rubrika: Lekce Nového života Čteno 2551x

Církev - blok C

Poslední blok na téma církev a zároveň poslední lekce prvního ročníků lekcí Nového života. Tentokrát se zaměříme na Círke jako Tělo,Chrám a nevěstu. Ve třetí lekce se podíváme jakým způsobem se Bůh stará, aby církev prospívala a v poslední lekci aktuální téma - co NZ učí o postavení žen v církvi.
Přidal PoznejBibli.cz dne 12.3.2013, Rubrika: Lekce Nového života Čteno 2129x

Církev - blok B

Ve druhém bloku lekcí zabývajících se předmětem církve nahlédneme podroněji na otázku místního sboru, tedy druhého uživáného významu slova ekklesia v NZ. Předposlední lekce prvního ročníku série je mimo jiné zaměřena na to, jak má být místní sbor uspořádán, jak probíhala praxe křtu a Večeře Páně.
Přidal PoznejBibli.cz dne 2.3.2013, Rubrika: Lekce Nového života Čteno 1956x

Církev - blok A

Ve zbývajících třech měsících prvního ročníku se zaměříme na studium ohledně církve. V úvodním bloku lekcí vysvětlíme na čem a na kom má církev svůj základ. Podíváme se na historický okamžik jejího vzniku a také kdo je její Hlavou. Také se zaměříme na charakteristiku jejích členů a několik dalších skutečností, které hovoří o církvi Pána Ježíše Krista.
Přidal PoznejBibli.cz dne 12.10.2012, Rubrika: Lekce Nového života Čteno 2040x

Spasení - blok B

V srpnovém kurzu nahlédneme na otázku spasení prostřednictvím čtyř příběhů souvisejících s odchodem Izraele z Egypta. Tyto čtyři skutečné historické příběhy ilustrují spasení, které pro nás Bůh zajistil v Pánu Ježíši Kristu.
Přidal PoznejBibli.cz dne 10.9.2012, Rubrika: Lekce Nového života Čteno 1969x

Spasení - blok C

Novozákonní doba je výjimečná ve svém přístupu ke všem národům. V dnešní lekci se zaměříme na čtyři příběhy spojené s šířením evangelia Boží milosti. Jak se dostalo evangelium do Afriky? Jak využil dramatickou zkušenost vězení apoštol Pavel? Evangelium se dostalo také k uprchlému otroku v jehož zájmu byl sepsán celý novozákonní list a celou sérii uzavřeme studiem části listu, který apoštol Pavel poslal do významného pohanského města novozákonní doby – Efesu.
Přidal PoznejBibli.cz dne 10.9.2012, Rubrika: Lekce Nového života Čteno 1985x

Spasení - blok A

Počínaje červencem otevíráme téma následujících třech měsíců – spasení. Tentokrát se podíváme na důvody proč každý člověk potřebuje záchranu. Nahlédneme jak drahocenné výkupné bylo za každého z nás zaplaceno. Ukážeme na to, čím je spasení vždy doprovázeno a také, že je nutné vědět jestli člověk je nebo není zachráněn. Rozhlédneme se z životní křižovatky a ukážeme na průvodce životem na životní cestě spaseného člověka.
Přidal PoznejBibli.cz dne 23.7.2012, Rubrika: Lekce Nového života Čteno 2018x

Bible - blok B

Červnová lekce Nového života nabízí podrobnější vhled do knihy Knih. Konkrétně se pokusíme zodpovědět čtyři otázky: Proč Bibli věřit? Proč se Biblí řídit? Co je účelem Bible? Koho nazýváme Božím Slovem?
Přidal PoznejBibli.cz dne 22.7.2012, Rubrika: Lekce Nového života Čteno 2121x

Bible - blok A

V květnovém a červnovém kurzu se budeme podrobně zabývat nejdůležitější knihou historie lidstva. Postupně se seznámíme s řadou základních i podrobnějších otázek co se bible týče. Jednotlivé lekce jsou nazvány následovně:
Přidal PoznejBibli.cz dne 30.5.2012, Rubrika: Lekce Nového života Čteno 2123x

Vítězný život - Křesťanský život blok D

Závěrečný blok lekcí zabývajících se tentokrát tím, jak by měl vypadat život křesťana, aby probíhal vítězně. Křesťan čelí útoku na mnoha frontách. Jaký je rozdíl mezi pokušením a zkouškou? Jakým způsobem na nás útočí tento svět? Co dělat, když Boží odpověď neodpovídá našemu očekávání? Má ještě dnes smysl zabývat se Božím nepřítelem - tj. Ďáblem?
Přidal PoznejBibli.cz dne 3.4.2012, Rubrika: Lekce Nového života Čteno 2268x

Křesťanský život - blok C

V březnové lekci je hlavním tématem soukromý život. Jak by měly vypadat naše modlitby? Jakým způsobem naopak promlouvá Bůh k nám? Jaké nástroje můžeme využít ke studiu Božího Slova?
Jakým způsobem bychom se měli podílet na díle Pána na základě příkladu prvních křesťanů.
Přidal PoznejBibli.cz dne 5.3.2012, Rubrika: Lekce Nového života Čteno 2293x

Křesťanský život - blok B

V únorové lekci otevřeme zásady křesťanského života, konkrétně se zaměříme na poslušnost. Co to znamená, že Ježíš je Pán? Jak je to se křtem a v jakém případě má smysl? Co znamná, že jsme součástí společenství a jaký je biblický význam pojmu církev? Jakým způsobem máme být svědectvím druhým?
Přidal PoznejBibli.cz dne 10.2.2012, Rubrika: Lekce Nového života Čteno 2233x

Lekce Nového Života

Lekce Nového Života jsou překladem lekcí NewLife, které vydávají naši bratři a sestry ve Velké Británii. Jedná se o navazující lekce k dobře známým lekcí PoznejBibli. Ve spolupráci s portálem www.poutnici.com budeme každý měsíc jednu novou lekci nabízet.
Přidal Karel dne 16.1.2012, Rubrika: Lekce Nového života Čteno 2114x

Křesťanský život - blok A

Lednový kurz přinášíme poněkud se zpožděním, jedná se o úvod do celého studia, ve kterém se podíváme na první zásady křesťanského života.
Přidal PoznejBibli.cz dne 16.1.2012, Rubrika: Lekce Nového života Čteno 2228x