Logo

Očekávání na Boha

Několika denní zamyšlení nad tím, jak bychom měli očekávat na Hospodina.

Třetí den - Pravé místo pro stvoření

Kéž bychom dovedli v této knížce ukázat, co znamená pro věřícího člověka očekávání na Boha, jak je máme prožívat a prakticky využít v práci, jaké požehnání nám vzejde z toho, že se k tomu odvážíme znovu a znovu, a jak převzácné a milé je pozvání, které k nám zaznívá od Božího trůnu: „Očekávej jediné na Boha!“
Přidal Andrew Murray dne 24.2.2015, Rubrika: Očekávání na Boha Čteno 2575x

Druhý den - Základní slovo pro život

„Spaseni Tvého očekávám. Ó Hospodine!" Genesis 49, 18 BK

„Na tvou záchranu očekávám Hospodine“ Gensis 49,18 ČSP
Přidal Andrew Murray dne 25.11.2011, Rubrika: Očekávání na Boha Čteno 2211x

První den – Bůh našeho spasení

„Jen u Boha je utišení mé duše; od něj pochází má spása.“ ČSP
„Vždy předce k Bohu má se mlčelivě duše má, od něhoť jest spasení mé.“ BK
Přidal Andrew Murray dne 13.11.2011, Rubrika: Očekávání na Boha Čteno 2374x