Logo

Postřehy a inspirace

Postřehy a inspirace. Co a kde koho zaujalo...

Hloupé otázky

Tak si říkám jestli tato doba náhodou není trochu o tom se zastavit. Jsou dvacátá léta. Těžko se nám možná s touto myšlenkou pracuje, protože jsme toho slyšeli mnoho o dvacátých letech minulého století. Ale zdá se, že lidstvo dostalo další století na to, aby se hluboce zamyslelo nad tím kam směřuje. Toto je pravdou u celé společnosti a jistě i u jednotlivce.
Přidal Karel Ouzký dne 21.3.2021, Rubrika: Postřehy a inspirace Čteno 198x

Radostný křesťan - Ota Vožeh

Server www.eprednasky.cz vám přinášejí nahrávky z pořadu připravovaného pro TWR bratrem Otou Vožehem.
Přidal Karel dne 22.9.2019, Rubrika: Postřehy a inspirace Čteno 1730x

Genesis 41:33-57

Na dnešním úseku vidíme naplnění Josefova výkladu faraonových snů. Dochází k potvrzení Josefových slov. Minulou středu br. Petr zmínil, že známkou Božích slov je jejich naplnění. A egypťané mohli vidět, jak se postupně naplňuje, o čem mluvil Josef.
Přidal Michal Rauš dne 25.10.2018, Rubrika: Postřehy a inspirace Čteno 2113x

UROZENÝ HRABĚ A PROSTÝ TESAŘ - Co nás učí o správě církve?

Mnohé křesťany, nejen v Česku, možná paradoxně mnohem více v zahraničí, fascinuje tato kapitola křesťanské historie: Sto let po Bílé hoře, kdy už se zdá, že se v Zemích koruny České podařilo vymýtit všechny formy protestantismu od Augsburského a Helvétského vyznání až po Jednotu bratrskou a Novokřtěnce, se najednou na scéně objevuje probuzený moravský tesař, který se potká s probuzeným německým šlechticem a výsledkem je založení unikátní křesťanské komunity v Sasku, složené z moravských exulantů, zvláštního svorného společenství, jehož výsledkem je vůbec první misie celosvětového rozsahu.
Přidal Pavel Eleder dne 19.5.2014, Rubrika: Postřehy a inspirace Čteno 2863x

Hle člověk – paradox kříže

Evangelista Jan vykresluje scénu, která předcházela ukřižování Ježíše Nazaretského. Nacházíme se v klíčovém momentu lidských dějin, jakkoliv se může zdát tato situace zarážející, scéna typu, který při zprávách přepínáme nebo znechuceně odcházíme od obrazovek, je nám předložena v naléhavé výpovědi, ve které ve finále nikdo nemůže uniknout Ježíšovu pohledu a pokoře, se kterou k celému procesu přistupuje.
Přidal Karel Ouzký dne 17.3.2013, Rubrika: Postřehy a inspirace Čteno 2725x

Co a jak máme VĚDĚT, abychom správně posuzovali a SOUDILI?

Někteří prohlásí: „Neměli bychom nikoho soudit! Neřekl snad Pán Ježíš: ‘Nesuďte, abyste nebyli souzeni’? Nenapsal Pavel: ‘Nesuďte nic před časem’? (1K 4,5).” Takové mohou být reakce lidí, kteří nerozumí citovaným veršům!... Jaké jsou ZNAKY NOVÉHO ŽIVOTA v těch, kdo byli „narozeni shůry"?
Přidal L.Ouzký - L.P.Křesina dne 7.8.2011, Rubrika: Postřehy a inspirace Čteno 2493x

Ježíš Nazaretský - král Židovský

„Pilát dal napsat a připevnit na kříž nápis tohoto znění: JEŽÍŠ NAZARETSKÝ, ŽIDOVSKÝ KRÁL. Ten nápis četlo mnoho Židů, neboť místo, kde byl Ježíš ukřižován, leželo poblíž města. A bylo to napsáno hebrejsky, řecky a latinsky.“ Evangelista Jan jedinečným způsobem vykresluje atmosféru, která předcházela ukřižování mistra.
Přidal Karel dne 22.4.2011, Rubrika: Postřehy a inspirace Čteno 5893x

Okultismus a duchovní boj

Bůh v desateru říká: Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného boha mimo mne. (2M 20,2-3) a o kousek dá: "Jméno jiného boha nebudete připomínat; ať je není slyšet z tvých úst." (2M 23,13)
Přidal pavel, dle Jan Vopalecký dne 3.2.2010, Rubrika: Postřehy a inspirace Čteno 2945x

Kauza Kristus

Jedná se o znovuotevření případu Ježíše Krista, který provedl žurnalista Lee Strobel. Autor knihy se z dostupných pramenů pokusil ověřit nebo vyvrátit základní stavební kameny křesťanství.
Přidal Karel dne 2.1.2010, Rubrika: Postřehy a inspirace Čteno 4830x

Kdo přijímá vás, přijímá Krista

Video záznam kázání ze Slova života v Brně. Káže Erik Tragan na téma "Kdo přijímá vás, přijímá Krista"
Přidal pavel dne 12.4.2009, Rubrika: Postřehy a inspirace Čteno 3358x

PF 2009

Vše dobré pro rok 2009 vám za redakci Poutnici.com přeje Pavel.
Přidal pavel dne 31.12.2008, Rubrika: Postřehy a inspirace Čteno 2793x

Narození Ježíše Krista

Proroctví, které předesílá rozumově nepochopitelnou událost lidských dějin – Boží Syn, který vždy byl, se narodil v čase a prostoru jako bezbranné dítě.
Přidal Karel Ouzký dne 20.12.2008, Rubrika: Postřehy a inspirace Čteno 15368x

Ježíš Kristus třikrát jinak

Narodil se v bezvýznamné vesničce v jakési stáji, byl vychován v jiné vesnici, která byla u jeho krajanů v opovržení, v národě, který byl v opovržení u ostatních národů. Neměl žádné speciální školy nebo vychovatele, žádné zvláštní umělecké vlohy, ani finanční nebo politické postavení. Vyučoval malou a nesourodou skupinku nijak slibných učedníků a vyslovoval zdánlivě nemožná a podivná tvrzení a sliby. Po pouhých třech a půl letech svého působení zemřel na římském kříži jako sprostý zločinec. Během svého života nenapsal jedinou knihu. A přesto všechno navždy změnil svět tak, jak nikdo před ním ani po něm. Takový byl Ježíš.
Přidal Tomáš Kolman dne 5.10.2008, Rubrika: Postřehy a inspirace Čteno 4275x

Pro za/milované

Moji drazí přátelé, často slýcháváme, že Pán Bůh je Láska a že je naším Přítelem. Ráda bych to možná trošku rozvedla a podělila se s Vámi o některé myšlenky. Už jste o tom někdy přemýšleli takto? Napíšu svůj osobní pohled.
Přidal mimp dne 24.6.2008, Rubrika: Postřehy a inspirace Čteno 2797x

Jsi připraven? Ježíš přijde brzy!

To jen abyste se pak nedivili. ...Neboť jako blesk ozáří oblohu od východu až na západ, takový bude příchod Syna člověka. Videoklip z YouTube.
Přidal pavel dne 3.4.2008, Rubrika: Postřehy a inspirace Čteno 3614x

Noemova archa :)

Co jsem se naučil z Noemovy archy? Vlastně všechno, co potřebuji vědět o životě.
Přidal pavel dne 18.2.2008, Rubrika: Postřehy a inspirace Čteno 3449x

Kvůli...

Kvůli Mojžíšovi a lidu, který vedl, Bůh rozdělil moře, nechal na poušti tryskat vodu, přivál křepelky a dával jim jíst mannu....
Přidal Tomáš Kolman dne 6.12.2007, Rubrika: Postřehy a inspirace Čteno 3608x

Bible vs. mobil

Tak si říkám, co by se stalo, kdybychom s Biblí zacházeli jako s mobilem.
Přidal pavel dne 4.7.2007, Rubrika: Postřehy a inspirace Čteno 2744x

Sny stromů

Nebojme se snít své sny, Bůh je mocný.
Přidal Monča dne 3.5.2007, Rubrika: Postřehy a inspirace Čteno 3851x

Vízia

Čo vidím? Vidím Ježiša - stále hrozivo toho istého. Vidím armádu mladých. Vidíš tie kosti? Ja už vidím armádu. Armádu, ktorá je SLOBODNÁ od materializmu. Nad malými kancelárskymi väzeniami len mávnu rukou. Pokojne budú v pondelok obedovať kaviár a v utorok ohrýzať suché rožky. Ani im to nepríde. Vedia, ako to vlastne bolo s Matrixom, vedia, ako sa písali dejiny.
Přidal Pete Graig dne 27.2.2007, Rubrika: Postřehy a inspirace Čteno 2529x

Kristus a jeho nejvyšší příklad

K napsání tohoto článku mě vedou různé diskuse, úvahy a ankety, které na těchto stránkách probíhají. Ne všechno co se třpytí je zlato, a tak je zcela na místě položit si otázky: Jsem skutečným spaseným Křesťanem? Jsem následovníkem Krista, nebo si jen něco namlouvám?
Přidal Karel Ouzký dne 16.12.2006, Rubrika: Postřehy a inspirace Čteno 3650x

Pane, nauč nás naslouchat...

K napsání tohoto článku mě přiměla nedávná zkušenost s jednou mojí kamarádkou. Musela jsem se hodně zamyslet nad tím, jaká vlastně jsem, jak žiju a hlavně nad tím, jak málo mi jde o druhé a jejich problémy.
Přidal zuzzik dne 26.11.2006, Rubrika: Postřehy a inspirace Čteno 2501x

Jistota spasení - Lidské domněnky a Boží prohlášení

Mnozí lidé považují za domýšlivost, když o sobě někdo tvrdí: "Já vím, že jsem spasen." "Vše, co ale můžeme s jistotou tvrdit je, že máme doufat a čekat až do soudného dne, kdy teprve uvidíme, kam přijdeme. Jestli do nebe nebo do pekla"
Přidal pavel dne 18.11.2006, Rubrika: Postřehy a inspirace Čteno 2671x

Dopis

Milý pane, potkala jsem Vás včera v jednom z oněch mnoha krásných pražských průchodů. Stoupal jste do schodů kousek za mnou. V náručí jste nesl několik hnědých balíčků. Později jsem zjistila, že míříte na poštu. Míjela jsem vitríny jisté politické strany. U jedné z nich zrovna nějaká postarší žena vyměňovala obsah. Byl jste...
Přidal annie dne 19.10.2006, Rubrika: Postřehy a inspirace Čteno 2486x

Můj postoj k otázce homosexuality

V poslední době si opravdu nejde nevšimnout ze všech stran omílaného tématu, týkajícího se homosexuality. Dovolte mi proto, abych se i já dotkla tohoto ožehavého, avšak ne nějak ututlávaného tématu.
Přidal zuzzik dne 23.3.2006, Rubrika: Postřehy a inspirace Čteno 4365x

A co na to apoštol Pavel?

Moji milí časy jsou zlé a nebezpečné, připravujme se na pronásledování - kéž jsme před Pánem nalezeni věrní a čistí. (2 Kor 5:10)
Přidal Karel Ouzký dne 15.3.2006, Rubrika: Postřehy a inspirace Čteno 3194x

Lhostejnost... další civilizační choroba?

Po přečtení článku „Jak se nás dotýkají problémy ve světě“ jsem musela stále víc a víc přemýšlet nad lidskou lhostejností a nad tím, jak moc dokáže být člověk lhostejný vůči ostatním lidem.
Přidal zuzzik dne 15.2.2006, Rubrika: Postřehy a inspirace Čteno 3090x

Přátelství Boha a člověka

Střípky z brněnské konference / podzim 2005
Přidal zuzzik dne 17.1.2006, Rubrika: Postřehy a inspirace Čteno 2657x

Můj názor na REALITY SHOW

Poslední dobou často přemýšlím nad otázkou reality show - Big Brother a VyVolení. Moc mě těší, že se začíná o této problematice čím dál tím víc psát v křesťanských časopisech. Chtěla bych upozornit, že tyto reality show nebudu vychvalovat, takže pokud je mezi čtenáři někdo, komu se tyto pořady zamlouvají, ať tento článek raději nečte.
Přidal Zuzzik dne 17.12.2005, Rubrika: Postřehy a inspirace Čteno 3135x

Jak poznám Boží vůli?

Jak poznat Boží vůli pro svůj život? Zkušenost Jiřího Müllera možná napomůže....
Přidal daniella dne 18.2.2005, Rubrika: Postřehy a inspirace Čteno 2723x

Jsem povolán ke chvalám?

Toto je otázka se kterou jsem se setkal už mnohokrát, a jsem rád, že jsou lidé jako ty, a pokládají si ji. Není totiž nic horšího než lidé s opačným postojem. Chtějí všem dokázat, že oni mají vést chvály, zatímco všichni ostatní ve shromáždění se je snáží přesvědčit o opaku!
Přidal mitchell dne 3.2.2005, Rubrika: Postřehy a inspirace Čteno 3198x

Boží dotyk

Bol som požehnaný tým, čo hovoril brat David Wilkerson na konferencii Obnov svoju vášeň ku Kristovi v Bratislave. Nie je podstatné meno speakera, ale to, či slovo bolo obživené Duchom Božím. A to sa stalo.
Přidal Marek Kuchár dne 20.11.2003, Rubrika: Postřehy a inspirace Čteno 3450x

Nejen povznášející pocity...

Převzato s portálu www.vira.cz

Nejen povznášející pocity, aneb jsme spolupracovníci na Božím díle ...Část dovolené jsem letos strávil se svou rodinou v Krkonoších. Ti z Vás, milí čtenáři, kteří rádi brouzdáte po horách a zdoláváte jejich hřebeny, výšiny, nížiny a zákoutí, jistě znáte onen pocit, když se...
Přidal Ignác Mucha dne 23.9.2003, Rubrika: Postřehy a inspirace Čteno 2422x

Zasnoubit se?

Převzato s portálu Granosalis.cz
Poskytujeme vám úryvky z knížky o společenském chování, kterou napsal Jiří Guth-Jarkovský, s vědomím, že předkládaný text je mírně zastaralý, :-)) ...
Přidal MUDr. Aleš Navrátil dne 15.9.2003, Rubrika: Postřehy a inspirace Čteno 11379x

Proč čekat?

Článek převzat z webu granosalis.cz

Proč se lidé rozhodují čekat se sexem až do manželství? Jsou pro to nějaké důvody? Většina mladých lidí tu zaujímá velmi rozumné stanovisko:
Přidal pavel dne 2.9.2003, Rubrika: Postřehy a inspirace Čteno 3085x