Logo

Studie a komentáře

Studie a komentáře na biblická témata
Pojednání o obětech, chvalách a uctívání
- Co na to slovník?
- Uctívání
- Chvála
Zřejmě největším problémem v historii vědy byla otázka vzniku života.
- Pohled Bible
- Informace
- Přírodní zákony
Články z časopisu Ze Slov Pravdy a Lásky
- Oddělení od světa
- Inspirovanost Bible
- Dílo Ducha svatého
Znáte 7 smrtelných hříchů? Překlad proslovů kazatele B. Grahama.
- 7 smrtelných hříchů -doslov pro české čtenáře
- Lakomství
- Lenost
Biblické měsíční korespondenčí vzdělávací kurzy, které vás provedou řadou zajímavých témat.
- Život Krista podle Matouše
- Bůh - blok C
- Bůh - blok D
Výklad podobenství o „marnotratném synu“ podle evangelia Lukáše kapitola 15, verše 11-32
- Život daleko od Boha
- Odchod od otce
- Velké odhalení
Na následujících stránkách bych se chtěl podívat na téma Boží vůle. Je samozřejmě na vás jestli se těmito principy budete řídít nebo jestli je zavrhnute, nakonec víme, že Boží myšlení je vyšší než myšlení člověka, jsem pevně přesvědčen, že je důležité zahrnout do výpočtů vašeho života „Boží pohled na věc“ - aniž bych potřeboval vědět, co přesně Bůh sleduje konkrétně ve vašem životě.
- „Na počátku Bůh“ (Gn 1,1)

Ze Slov Pravdy a Lásky 1920 - 1922

Vydání časopisu, který připravoval bratr František Jan Křesina, které bylo na několik let pozastaveno. Nabízí mnoho bohatých a v dnešních místních církvích často diskutovaných témat. Za digitalizaci vděčíme bratru Standovi Siwkovi. Časopis je možné opět stáhnout nebo číst online.
Přidal Karel dne 3.1.2011, Rubrika: Studie a komentáře Čteno 3817x

Ze Slov Pravdy a Lásky

Milí přátelé, s radostí dáváme k dispozici časopisy z počátku minulého století. V následujících odkazech můžeme číst články měsíčníku "Ze Slov Pravdy a Lásky" 1912-1914, který vydával bratr František Jan Křesina. Časopis sloužil v místních sborech, které z milosti Boží spolu s dalšími bratry založil. Obsahuje stále aktuální svědectví pro nás všechny. Za zapůjčení děkujeme pražskému sboru. Stahovat můžete pro offline použití z webu picasaweb.
Přidal Karel Ouzký dne 2.5.2010, Rubrika: Studie a komentáře Čteno 4040x

Satelit uzavírá záhadu Noemovi archy - 2/2

Vysoko na „Mount Ararat“ ve východním Turecku se na úbočí hory vyskytuje neobvyklý a matoucí jev, o němž jeden badatel prohlásil, že by mohl být něčím, co odpovídá biblickým rozměrům.
Přidal pallo dne 11.5.2006, Rubrika: Studie a komentáře Čteno 4728x

Mesiáš jako spasitel, soudce a oběť (3.díl)

Boží dar v Kristu: Další prorok nám sděluje, že Mesiáš prostřednictvím zástupné oběti zachrání celé lidstvo, ale také že bude spravedlivě posuzovat lidi. Dále říká, že bude nespravedlivě odsouzen, mučen, zabit a nakonec vzkříšen.
Přidal René Janeczko dne 26.4.2006, Rubrika: Studie a komentáře Čteno 3303x

Byla potopa globální nebo regionální? Druhá část

Ve druhé a zároveň poslední části studie amerického křesťanského vědce Dr. Joele R. Beekeho si uvedeme dalších 6 argumentů pro tvrzení, že biblická potopa, jak o ní víme z knihy Genesis byla celosvětová.
Přidal pavel dne 3.2.2006, Rubrika: Studie a komentáře Čteno 3198x

Byla potopa globální nebo regionální?

Pokryla potopa povrch celé země, nebo jen ohraničenou lokalitu na Středním Východě? Někteří vykladači – často ti liberálnější – tvrdí, že šlo o oblastní a ne o universální potopu, a nebo, jak to sami vyjadřují, byla to univerzální událost v rámci omezené lokality.
Přidal pavel dne 14.1.2006, Rubrika: Studie a komentáře Čteno 3075x

Rút - příklad pro nás

Rút, ačkoli nepatřila do Bohem vyvoleného izraelského národa, je v Bibli významnou ženou, ze které si můžeme vzít mnohý příklad.
Přidal Dan Pípal dne 29.6.2005, Rubrika: Studie a komentáře Čteno 2421x

Křest - původ, smysl a vývoj

Chcete se dozvědět něco o křtu?
Krátká studie od Danky P. nás uvede do problematiky křesťanského křtu...
Přidal darg dne 23.1.2005, Rubrika: Studie a komentáře Čteno 7112x

Rodina Božího služebníka

Na jedné listopadové mládeži jsme probírali další ze zajímavých témat, na které jsme se tento rok vrhli – Rodina Božího služebníka! Neobezřetně, ale zcela nevědomky jsem prozradil název knihy i děvčatům (Mužovy dimenze, ) , které se jej neměli dozvědět, aby je probírání neodradilo, ale i ony se dočkaly…
Přidal Martin Šimik dne 26.11.2004, Rubrika: Studie a komentáře Čteno 2525x

Globalizace

Globalizace jako proces a nastolená otázka Zygmunda Baumanna a Hanse Künga


Co se vlastně děje?
Přidal Dana Popovská dne 2.11.2003, Rubrika: Studie a komentáře Čteno 3950x

Křesťanská etika

Jako součást středoevropského prostoru máme nejblíže k nábožensko-filozofické koncepci židovsko-křesťanského pojetí světa.
Přidal darg dne 13.5.2003, Rubrika: Studie a komentáře Čteno 6094x

O lidské přirozenosti : E.O. Wilson x biblický úhel pohledu

Současný svět je svědkem úspěšné expanze lidského rodu, zasahuje do všech jeho
sfér v takovém měřítku, že se to neobchází bez následků a zpětné vazby. ...
Přidal darg dne 13.5.2003, Rubrika: Studie a komentáře Čteno 5156x

Duchovní dary : část 1.

Pokud jde o duchovní dary, bratří, nechtěl bych vás nechat
v nevědomosti.“

I. Kor 12,1 EP
Přidal Aleš dne 13.5.2003, Rubrika: Studie a komentáře Čteno 2806x

Duchovní dary : část 2.

Pokračování článku s podrobným rozborem duchovních darů.
Přidal Aleš dne 13.5.2003, Rubrika: Studie a komentáře Čteno 3754x

Památka Páně

Druhou svátostí (obřadem,
vysvětleno u křtu vodou), kterou zachovají reformované církve je
Památka Páně či Večeře Páně. Tvoří nedílnou
součást křesťanské bohoslužby ...
Přidal Aleš dne 13.5.2003, Rubrika: Studie a komentáře Čteno 2354x

Epištola Efezským

List Efezským má výjimečné místo mezi ostatními epištolami. Zabývá se výlučně slávou Církve Pána Ježíše. Tento dopis bývá nazýván klenotem mezi novozákonními listy...
Přidal Aleš Drbal dne 13.5.2003, Rubrika: Studie a komentáře Čteno 3777x

Epištola Efezským: základní osnova

První část studie novozákonní knihy epištoly do sboru v Efezu. Podrobná osnova prvních tří kapitol. List Efezským má výjimečné místo mezi ostatními epištolami. Zabývá se výlučně slávou Církve Pána Ježíše.
Přidal Aleš Drbal dne 13.5.2003, Rubrika: Studie a komentáře Čteno 3990x