Logo

Svobodná - a co dál?

Svědectví na pokračování od autorky Adda Lum

Svobodná - a co dál? - VII.

Není, kdo by mi opravdu rozuměl. Samota se pro svobodnou ženu může stát zvlášť choulostivou kapitolou právě pro její sklon k vztahovačnosti (egocentričnost) i jejímu životnímu stylu. Bydlí-li pohromadě s rodinnými příslušníky nebo s jinými svobodnými ženami, může se vyvíjet pocit osamocení. Hluboko v nitru cítí, že zůstává sama.
Přidal daniella dne 3.1.2007, Rubrika: Svobodná - a co dál? Čteno 2492x

Svobodná - problémy? Díl VI.

S problémy a pokušeními, o kterých teď chceme uvažovat, nemusí bojovat výhradně svobodné ženy. V lidském životě se s nimi setkáváme všeobecně. Avšak je dobře, když se jako svobodní nebo svobodné s nimi...
Přidal daniella dne 3.5.2006, Rubrika: Svobodná - a co dál? Čteno 2751x

Svobodná - tři možnosti. Díl V.

Zdá se mi, že jsou tři možnosti, pro které se může svobodná žena rozhodnout... podívejme se na ně zblízka v tomto článku.
Přidal daniella dne 19.4.2006, Rubrika: Svobodná - a co dál? Čteno 2869x

Svobodná - a co dál ? IV.

Jak může svobodná žena nebo svobodný muž dosáhnout plnosti života, jsou-li, jak jsme viděli, určeni pro manželství? Musíme si především uvědomit, jak Bůh chápe jednotu muže a ženy. Podle 1. Moj. 1–2 zamýšlel Bůh manželstvím ...
Přidal daniella dne 1.4.2006, Rubrika: Svobodná - a co dál? Čteno 2843x

Svobodná - a co dál ? - III.

Čteme-li pozorně Bibli, zjistíme, že Boží úmysl pro pozemský život každé ženy a každého muže bylo manželství. 1. Moj. 1 – 2 kapitola ukazují, že tento původní cíl pro člověka bylo jeho určení a ne snad dobrovolná možnost. Muž a žena si měli společně podmaňovat zemi a okoušet všecko, co pro ně Boží láska připravila (srov. 1, Moj. 1, 26-31). Avšak podívejme se na dnešní život!
Přidal daniella dne 22.3.2006, Rubrika: Svobodná - a co dál? Čteno 2778x

Svobodná - a co dál? - II.

Myslí-li si někdo, že ženatým a vdaným se daří zásadně lépe, mýlí se.
Máme zkrátka problémy proto, že jsme nedokonalí lidé, kteří žijí v nedokonalém světě. Jak je možno divit se, že máme těžkosti a že se s nimi stále musíme potýkat, uvědomíme-li si...
Přidal daniella dne 7.3.2006, Rubrika: Svobodná - a co dál? Čteno 2531x

Svobodná - a co dál?

„Pročpak nejste vdaná?“ Čím více let přichází, tím řidčeji se setkávám s touto otázkou. Vím však, že jsem kdysi řekla svému pastorovi, že by mne lidé měli takových otázek ušetřit. Přimhouřil oko a zeptal se: „Bylo by vám opravdu vhod, kdyby se přestali ptát?“ My svobodné ženy máme na tyto otázky pohotově několik odpovědí. Například: „Však já se...
Přidal daniella dne 3.3.2006, Rubrika: Svobodná - a co dál? Čteno 2349x