Logo

Žena jedoucí na šelmě

Katolická církev a dogmatika očima Bible

Očistec a apoštol Pavel

Římsko-katoličtí obránci této doktríny, ve snaze držet se Bible, poukazují na dopis Koloským 1:24, kde Pavel říká: "Proto se raduji, že nyní trpím za vás, a to co zbývá do míry utrpení Kristových, doplňuji svým utrpením za Jeho tělo, což je církev."
Přidal pavel, autor Dave Hunt dne 10.12.2007, Rubrika: Žena jedoucí na šelmě Čteno 2479x

Třetí kapitola o očistci

Jaký je problém s druhou knihou Makabejských? Katolická církev čerpá v učení o očistci i z této deuterokanonické knihy, čili ze starozákonního apokryfního spisu, který není ostatní církví uznáván jako kanonický - jako inspirovaný Duchem a patřící do Bible.
Přidal pavel, autor Dave Hunt dne 16.11.2007, Rubrika: Žena jedoucí na šelmě Čteno 4800x

O očistci podruhé

Kde se vlastně tahle doktrína katolické církve o smyšleném místě konečného očištění vzala? A proč vlastně?
Přidal pavel, autor Dave Hunt dne 3.10.2007, Rubrika: Žena jedoucí na šelmě Čteno 3826x

Očistec

Katolicismus učí, že zatím co Kristova smrt na kříži umožnila, aby hříchy byly odpuštěny, pardonovaný hříšník musí trpět nedefinovanou bolest či muka - neznámé intenzity a časové délky, aby se očistil a mohl do nebe.
Přidal pavel, autor Dave Hunt dne 21.7.2007, Rubrika: Žena jedoucí na šelmě Čteno 4946x