Logo

Spasení - blok B

V srpnovém kurzu nahlédneme na otázku spasení prostřednictvím čtyř příběhů souvisejících s odchodem Izraele z Egypta. Tyto čtyři skutečné historické příběhy ilustrují spasení, které pro nás Bůh zajistil v Pánu Ježíši Kristu.
1. Záchrana z Egyptského otroctví
2. Zkušenost Izraelitů z Rudého moře
3. Voda ze skály
4. Hadi v poušti


Už jste někdy uvažovali o tom, že se chcete podělit o svou víru s druhými lidmi? Nenacházeli jste vhodná slova nebo Vám prostě připadá divné začít s lidmi o Bohu mluvit? Možná jsi ve třídě věřící sám, ale třeba znáš někoho ze Tvé školy, kdo také věří v Pána Ježíše. Využij studijní materiály „Nový život“ a zkus se o pravdy Božího Slova při společném studiu podělit s ostatními. Pokus se lidem nabídnout, že můžete společně studovat Boží Slovo a svěř tuto činnost na modlitbě Hospodinu.


Srpnovou lekci můžete stahovat zde.


Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně kurzu Nový život, neváhejte nás kontaktovat.