Logo

Spasení - blok C

Novozákonní doba je výjimečná ve svém přístupu ke všem národům. V dnešní lekci se zaměříme na čtyři příběhy spojené s šířením evangelia Boží milosti. Jak se dostalo evangelium do Afriky? Jak využil dramatickou zkušenost vězení apoštol Pavel? Evangelium se dostalo také k uprchlému otroku v jehož zájmu byl sepsán celý novozákonní list a celou sérii uzavřeme studiem části listu, který apoštol Pavel poslal do významného pohanského města novozákonní doby – Efesu. Už jste někdy uvažovali o tom, že se chcete podělit o svou víru s druhými lidmi? Nenacházeli jste vhodná slova nebo Vám prostě připadá divné začít s lidmi o Bohu mluvit? Možná jsi ve třídě věřící sám, ale třeba znáš někoho ze Tvé školy, kdo také věří v Pána Ježíše. Využij studijní materiály „Nový život“ a zkus se o pravdy Božího Slova při společném studiu podělit s ostatními. Pokus se lidem nabídnout, že můžete společně studovat Boží Slovo a svěř tuto činnost na modlitbě Hospodinu.

Lekci na září můžete stahovat zde.


Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně kurzu Nový život, neváhejte nás kontaktovat.