Logo

Společné stanovisko deseti církví k přijetí zákona o registrovaném partnerství homosexuálů

Níže podepsané církve se společně obracejí na prezidenta republiky a na Senát Parlamentu ČR se žádostí, aby bylo odmítnuto přijetí zákona o registrovaném partnerství osob stejného pohlaví. Jsme přesvědčeni, že rodina je základní složkou společnosti a je nenahraditelná. Manželství muže a ženy je důležité pro zdravý vývoj dětí, které potřebují zázemí a pocit bezpečí. To jim dává společenství s otcem a matkou.

Dobře fungující rodina je nejlepším předpokladem zdravé společnosti v budoucích generacích. Demografická křivka v České republice prozrazuje nízkou porodnost, ve které jsme se dostali na předposlední místo ve světovém měřítku. O to důležitější potom je, aby rodině byla přiznána v naší společnosti vážnost a úcta.

Obáváme se, že celková atmosféra české společnosti nepřeje stabilitě manželství, soudržnosti rodiny a péči o děti. Nepovažujeme za náležité jakékoliv snahy o vytváření alternativy k heterosexuálnímu manželství, jakožto nutnému předpokladu zdravého vývoje dětí.

V naší demokratické společnosti není nikdo pronásledován a lidé kromě rodiny vytvářejí různá společenství mezilidské pomoci. Není zde žádný důvod k tomu, aby právě typ soužití homosexuálů byl preferován před jinými.

Domníváme se, že přijetí zákona o registrovaném partnerství osob stejného pohlaví povede k dalšímu oslabení významu rodinného života a povede k chaosu v hodnotové orientaci, zejména mladé generace.

Jako křesťané jsme přesvědčeni, že naše společnost potřebuje posílit právní a sociální postavení rodiny, jakožto základní jednotky společnosti, včetně odpovědného rodičovství.

Jménem uvedených církví:

Mons. Jan Graubner, předseda České biskupské konference
ThDr. Pavel Černý, Th.D. předseda Rady Církve bratrské
ThMgr. Vladislav Volný, biskup Slezské církve evangelické a.v.
ThDr. Kryštof, PhD., arcibiskup pražský a českých zemí Pravoslavné církve
Rudolf Bubík, biskup Apoštolské církve
PhDr. Dušan Tillinger, Evangelická církev a.v. v ČR
Mgr. Josef Červeňák, superintendent Evangelické církve metodistické
Mgr. Jaroslav Pleva, předseda Úzké rady Jednoty bratrské
Ing. Vladislav Donát, předseda Bratrské jednoty baptistů
Pavel Šimek, předseda Církve adventistů sedmého dne
10.1.2006

Zdroj: Cirkev.cz


Plné znění zákona o registrovaném partnerství - návrh zákona
Otevřený dopis ČEA senátorům k návrhu zákona o registrovaném partnerství - Doporučuji!
Jak se hlasovalo v senátu - podrobné výsledky

Příbuzné, související nebo podobné články

Můj postoj k otázce homosexuality
A co na to apoštol Pavel?
Prezidentovo zdůvodnění veta zákona o registrovaném partnerství