Logo

Střípky toho čím jsi sám

Tak po nějaké době zase přidávám jeden textík ze stejnojmenného souborku Střípky toho čím jsi sám. Dal jsi nám kousek ze své moci
abychom mohli vstát a jít
dal jsi nám ze své moudrosti
a přesto nemůžeme pochopit,
dal jsi nám svoje věčné Slovo
jako znamení, že máme promluvit.

Tak děkujem za střípky toho čím jsi sám
jak veliký jsi mocný, díky, že se skláníš k nám.
Vzýváme Tvé jméno, Pane jsme Tvůj lid,
děkujem za pokoj, který v Tobě můžem mít.

Dal jsi nám kousek ze své slávy
a věnec z trní jsi sám vzal
dal jsi nám ze své svatosti
my očistěni vyznáme, že jsi náš Král.
Dal jsi nám celou svoji lásku
mít rádi druhé, jak Ty jsi miloval.

Tak děkujem za střípky toho čím jsi sám
jak veliký jsi mocný, díky, že se skláníš k nám.
Vzýváme Tvé jméno, Pane jsme Tvůj lid,
děkujem za pokoj, který v Tobě můžem mít.

Příbuzné, související nebo podobné články

Díky
Díky - 2
Díky - 3
Zacheus