Logo

Svoboda

Trocha zamyšlení nad tím, že i cesta poslušnosti a podřízení znamená volnost, když nad námi bdí Bůh. Lidé mají možnost volit.
Raději nenávist či lásku?
Mohou závislostí projít,
a tím dát svůj život v sázku.

Často se řídí podle tužby,
z příkazů z dětství se chtěj odpoutat,
Bůh nás však volá do své služby,
máme věřit, milovat a doufat.

Volnost přináší i rozpaky,
cest je mnoho, správná jedna,
když postřehnem Boží náznaky,
On ukáže nám jak jednat.

„Zůstanete-li v mém slovu,
jste opravdu mými učedníky.
Poznáte pravdu a ta vás osvobodí…
Amen, pravím vám, každý, kdo hřeší,
je otrokem hříchu.“
(ev. Jana 8:31,34; výrok Ježíše; zkráceno)

(e:j.rene@seznam.cz)

Příbuzné, související nebo podobné články

Křesťanské ctnosti a neřesti
Naše hříchy
Poezie pro Janu
Svědectví