Logo

Svobodná - a co dál? - II.

Myslí-li si někdo, že ženatým a vdaným se daří zásadně lépe, mýlí se.
Máme zkrátka problémy proto, že jsme nedokonalí lidé, kteří žijí v nedokonalém světě. Jak je možno divit se, že máme těžkosti a že se s nimi stále musíme potýkat, uvědomíme-li si...

Jak je možno divit se, že máme těžkosti a že se s nimi stále musíme potýkat, uvědomíme-li si svou základní sobeckost. Kolikrát jsme se vy i já omlouvali: „Konečně, jsem přece také jenom člověk!“
Náš pastor nám kdysi vyprávěl zážitek: Jel se svou rodinou vozem po dálnici, když ho příliš těsně předjelo auto. Pastor zabrzdil a zahuboval: „Zatraceně!“ Jeho desetiletá dceruška zajásala: „Tati, ty jsi taky člověk, jako my!“ To je tedy jedna stránka našeho lidství: stále se potýkáme s hříchem. Ale je to opravdu všechno? Naštěstí je tu ještě jiná složka.
Strávila jsem zase několik dnů v horách v Malajsii. Jednou jsem sešla dolů na poštu. Jaké překvapení mě čekalo! Posel, mladý Hindu, mě pozdravil: „Dobré jitro! Já věděl, že dnes přijdete a přinesl jsem vám růže. Vzpomněl jsem si, že je máte ráda.“ A podával mi velkou kytku nádherných růží, kterými byl onen kraj vyhlášen. Beze slov jsem vdechovala jemnou vůni květů. Nad to jsem byla dojata spontánní pozorností onoho mladého muže.
Náš život netvoří jen malichernosti nebo např. tvrdost a svárlivost. Podobnost Boží příležitostně také probleskuje. Vždyť Bůh se stále snaží přitáhnout nás do své blízkosti. Obklopuje nás tisícerými dary a chtěl by nás úplně změnit.

Prvotřídní lidé

Stojí-li v evangeliu o Pánu Ježíš Kristu – a opravdu to tam stojí – že pro Boha není nic nemožné, žádný stav nezměnitelný, ani jeden problém neřešitelný, proč je přesto tolik zoufalých, životem omrzelých svobodných mužů a žen? Jsou i mezi křesťany!
Myslím si, že jsme se společně ještě dost podrobně nezabývali stavem svobodných. O tomto tématu se všeobecně hovoří opatrně, hovoří-li se o něm vůbec. Na osamocené dospělé se při církevních a sborových programech bere jen malý zřetel. Snad je i poprosíme, aby pomohli v dětských besídkách nebo příležitostně při přípravě pohoštění (umí to?), ale jinak se domníváme, že jsme učinili zadost svým závazkům vůči svobodným. Často od nich očekáváme, že ochotně převezmou různé závazky a že vždy a všude projeví aktivitu. Konečně, vždyť mají mnohem víc síly a času než ženatí a vdané. Celkem však o svobodných a mladých osamocených víme velmi málo.
V následujících kapitolách se na toto téma podíváme z blízka.


Pokračování příště
Autorka článku: Adda Lum

Příbuzné, související nebo podobné články

Svobodná - a co dál? - VII.
Svobodná - a co dál ? IV.
Svobodná - a co dál ? - III.
Svobodná - a co dál?