Logo

Svobodná - a co dál ? - III.

Čteme-li pozorně Bibli, zjistíme, že Boží úmysl pro pozemský život každé ženy a každého muže bylo manželství. 1. Moj. 1 – 2 kapitola ukazují, že tento původní cíl pro člověka bylo jeho určení a ne snad dobrovolná možnost. Muž a žena si měli společně podmaňovat zemi a okoušet všecko, co pro ně Boží láska připravila (srov. 1, Moj. 1, 26-31). Avšak podívejme se na dnešní život! 2. JAKÝ ÚMYSL MÁ BŮH S LIDMI

Většina svobodných žen nevysloví nahlas, jak mi jedna přítelkyně rezignovaně řekla: „Bůh se o mně vůbec nestará, jinak by mi přece dal muže.“ Právě toto pravděpodobně v hloubi srdce pociťuje mnoho svobodných. Co Bible říká o svobodných, nezahojí mechanicky tyto rány. Nemůžeme jednoduše rozkázat mocnému citu v nás: „Už nás přestaň zneklidňovat“ a pak trpně čekat, že vítr tento cit odfoukne. Svým citům nemůžeme rozkazovat, ale můžeme je ovlivňovat, aby se správně usměrnily. Naše city závisejí totiž na tom, jak věc posuzujeme.

„Správně“ myslet

Představme si, že bychom se stále zaměstnávali myšlenkou: „V životě bych se byla dostala dál, kdyby už moji rodiče měli lepší vzdělání.“ Výsledek toho by byla buď rezignace nebo vzpoura proti rodičům nebo dokonce hluboký pocit méněcennosti. Avšak dejme tomu, že bychom proti této negativní a nespravedlivé myšlence postavili následující pravdu: „Bůh chtěl, abych měla tyto rodiče a ti mně vychovali, jak nejlépe dovedli. Bůh ještě mnohé do mne vložil a teď to budu rozvíjet, přičemž mi On pomůže.“


Výsledkem budou kladné úvahy, které nás přimějí chopit se statečně a s rozhodnutím problémů života. Začneme rozvíjet to dílo, pro něž nás Bůh chystá – a časem konečného díla dosáhneme. Buďme vděčni za své rodiče a za to, že nám umožnili lepší postavení v životě, než měli sami.
Budeme-li však živit své myšlenky a city negativními předpoklady, vypěstujeme si nesprávné představy o Bohu a především o sobě. Důsledkem toho bude, že se vyčerpáme tísnivými a temnými pocity. Vlastně se tím vzepřeme Bohu! Budeme litovat samy sebe a budeme závidět jiným jejich, možná jen zdánlivé, štěstí. Musíme se stát mnohem objektivnějšími a nesobečtějšími, chceme-li o tomto tématu uvažovat. Jak rozpačití jsme, mluvíme-li o manželství a o svobodném stavu. Avšak každý stav má své oprávnění! Právě zde se dotýkáme citlivého místa ve vlastní duši.
Bible, běh dějin a naše osobní zkušenost nám jednoznačně ukazují, co Bůh říká o původním určení člověka, stanoví-li manželství nebo osamocení (bez vytvoření rodiny) jako cíl života člověka.


Původní úmysl Boží pro člověka je manželství

Kdo se rozhlíží se zájmem po světě, mohl by dospět k závěru: Je-li Bůh, pak se buď nestará o problémy lidí nebo je vůči nim bezmocný. Zatrpklá svobodná žena je v pokušení usoudit na podkladě své osobní zkušenosti: Bůh? – Nepozoruji nic z jeho existence.

Čteme-li pozorně Bibli, zjistíme, že Boží úmysl pro pozemský život každé ženy a každého muže bylo manželství. 1. Moj. 1 – 2 kapitola ukazují, že tento původní cíl pro člověka bylo jeho určení a ne snad dobrovolná možnost. Muž a žena si měli společně podmaňovat zemi a okoušet všecko, co pro ně Boží láska připravila (srov. 1, Moj. 1, 26-31).

Avšak podívejme se na dnešní život! Všechno bylo porušeno: Otevřená vzpoura člověka proti Bohu, nelidskost vůči bližnímu, korupce na nejvyšších místech, rostoucí terorismus, nesvědomité rodiče, znečištěné ovzduší, rozbité rodinné vztahy… Rozhodně nežijeme v ideálním světě!
Ideální svět by měl mít pro každou ženu muže. Jak je to však ve skutečnosti? Především kratší délka života mužů zmenšuje možnost ženám. A nad to války! Jenom vietnamská válka vzala tisícům mladých vietnamských žen muže. Jakou naději mají ještě dnes na manželství a rodinu? Z jiných důvodů máme v křesťanských sborech mnohem méně mladých mužů než mladých dívek. Děvčata mimo to tvrdí, že mnoho z těchto mladých mužů je nedokáže upoutat. Musíme se smířit se skutečností, že žijeme v nedokonalém světě, ve kterém číselný poměr žena – muž je nerovný – na úkor žen.


Pokračování příště
Autorka článku: Adda Lum

Příbuzné, související nebo podobné články

Svobodná - a co dál? - VII.
Svobodná - a co dál ? IV.
Svobodná - a co dál?
Svobodná - a co dál? - II.