Logo

Svobodná - a co dál? - VII.

Není, kdo by mi opravdu rozuměl. Samota se pro svobodnou ženu může stát zvlášť choulostivou kapitolou právě pro její sklon k vztahovačnosti (egocentričnost) i jejímu životnímu stylu. Bydlí-li pohromadě s rodinnými příslušníky nebo s jinými svobodnými ženami, může se vyvíjet pocit osamocení. Hluboko v nitru cítí, že zůstává sama. Touží po srdečném vztahu jen k jediné osobě, tedy k manželovi, ke kterému by se mohla jako žena obracet s celou důvěrou. Měla by si však uvědomit, že intimní společenství manželství není životním cílem. Žádný manželský partner nemůže v druhém nacházet trvalé a úplné splnění svých tužeb. Oba potřebují společně zaměření k vyšším cílům a ideálům mimo své manželství. Tak může svobodná žena překonat svoje osamocení tím, že se začne zajímat o potřeby svých bližních. Musí se naučit upravit si život podle hodnot mimo svých čtyř stěn.

Sexualita
Vyrovnat nebo přehodnotit potřeby druhých s vlastními je snažší v jiných oblastech než v sexuální sféře. Nepodaří-li se překonat tyto problémy, může vše přerůst v bolestnou hořkost až katastrofu. Avšak i zde platí: Bůh stvořil naše pohlavní síly, ví o nich, a proto nám rozumí. Dokáže-li si svobodná žena osvojit tyto skutečnosti a naučí-li se přísné sebekázni, pak krása a životní energie naplní celou její bytost.

Hledání ideálního manžela
Jednou jsem pracovala se zdatným, ale velice roztržitým právníkem. Musela jsem mu pokaždé i třikrát připomenout, měl-li třeba podepsat důležitý spis. Konečně to udělal a řekl: „Vsadím se, že si myslíte, jaký jsem asi hrozný manžel.“ Protože se vědělo, že je šťastně ženatý, odpověděla jsem: „To mě ještě nenapadlo.“ Ale každá žena posuzuje - třeba nevědomě muže, se kterými se setkává, podle svých přestav. Máme problémy s udržením svých představ pod kontrolou. Jen tak se naučíme klást na ně odpovídající nároky v našich přátelských vztazích.

Co se mnou bude?
Navštíví-li svobodná žena hlučnou, živou rodinu, někdy se necítí dobře v takovém hluku. Tiše bude ráda, že se nemusí trápit s takovým těžkopádným manželem, na kterého si její přítelkyně občas posteskne. Vidí-li, jaké nároky klade rušný rodinný život na zdraví a nervy ženy, pravděpodobně se zaraduje, že má svůj tichý koutek, kde ji nikdo neustále nezahrnuje svými přáními a nároky. Bude možná ráda, že nemá dospívající děti, kterým stále hrozí různé nebezpečí, alkohol, uvolněné sexuální chování Pravděpodobně se ale také zamyslí, zda její budoucnost nebude ještě osamělejší než přítomnost. Kdo o ni bude pečovat, kdo ji navštíví až onemocní a bude stará? Vždyť nebude mít dospělé děti, aby se o ni staraly a ji navštěvovaly.
Slovo proroka Izaiáše i zde platí: „Já sám až do vašeho stáří, až do šedin vás budu nosit. Já jsem vás učinil a já vás ponesu, budu vás nosit a zachráním.“ (Iz. 46,4)

Tajný milovník
Seznámila jsem se s asi čtyřicetiletou ženou, která měla sice dobré zaměstnání a zajištěnou existenci, ale byla svobodná, a proto velmi nešťastná. Dlouho a důkladně jsme o tomto problému hovořily. Všechno, co jsme říkala, dovedla vyvrátit. Na mnohé věci v životě prostě odpověď není. Příští den jsem odcestovala do Bangkoku. Podle svého zvyku jsem navštívila knihkupectví. Do očí mi padla vzorovaná látka s napsaným heslem: „V tichosti Bůh pro Tebe s láskou plánuje.“ A v této větě jsem našla odpověď. Připomněla mi slovo z Jeremiáše 29,11: „Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoliv o trápení, chci vám dát naději do budoucnosti.“ Můj život leží Bohu na srdci. On má své tiché plány lásky pro všechny svobodné právě tak, jako pro vdané.
Obvykle se nespojují slova milovat a být milován s dospělými svobodnými. Možná nejsme lásky plné nebo lásky hodné. Ale Boží vztah k nám je hluboká láska. Jsme pro Něj právě tak důležité vdané nebo svobodné. Jeho plány pro nás jsou stejně starostlivé a láskyplné. Bůh nedělá chyby.

Příbuzné, související nebo podobné články

Svobodná - a co dál?
Svobodná - a co dál? - II.
Svobodná - a co dál ? - III.
Svobodná - a co dál ? IV.
Svobodná - tři možnosti. Díl V.
Svobodná - problémy? Díl VI.