Logo

Svobodná - a co dál?

„Pročpak nejste vdaná?“ Čím více let přichází, tím řidčeji se setkávám s touto otázkou. Vím však, že jsem kdysi řekla svému pastorovi, že by mne lidé měli takových otázek ušetřit. Přimhouřil oko a zeptal se: „Bylo by vám opravdu vhod, kdyby se přestali ptát?“ My svobodné ženy máme na tyto otázky pohotově několik odpovědí. Například: „Však já se... Možnosti a úkoly svobodných

Je jich stále víc...

My svobodné ženy máme na tyto otázky pohotově několik odpovědí. Například: „Však já se jednoho dne vdám.“ „Opravdu, a kdy?“ „Při nejbližší příležitosti!“
Nebo když se jiní blahosklonně snažili nás těšit slovy: „Však se jednoho dne setkáš s tím pravým mužem,“ odpovídáme s úsměvem: „Už jsem ho potkala, byl ten pravý, ale nevšiml si toho.“
Osvobozující humor.
Můžete si být jisti, že se nepokusím vypořádat se s touto těžkostí pouhým úsměvem. Humor je sice ve všech životních situacích velkou pomocí, to však nemá vůbec nic společného s povrchností. Humor, který se objevuje i v mnoha podobenstvích Pána Ježíše, nám někdy pomáhá dívat se na skutečnosti také jinýma očima. Je darem Božím, který v tomto často tak nesnesitelném světě nutně potřebujeme. Bez humoru bereme samy sebe příliš vážně, zahořkneme a rezignujeme.
Mnozí svobodní lidé jsou nešťastní jen proto, že se tomuto osvobozujícímu humoru ve svém životě nenaučili. Vidí jen své problémy.

Něco se děje

Moderní ženské hnutí můžeme posuzovat různě. Jeden pozitivní výsledek je skutečnosti, že předsudky, které dosud provázely svobodné ženy, ustoupily do pozadí. V Americe dokonce můžeme získat dojem, že stav svobodných je skutečně uznáván, a proto už nebývá předmětem hovorů. Noviny a časopisy přinášejí zajímavé články o životním stylu svobodných. Jeden vyšel pod názvem: „Nové pododdělení kultury: Společnost svobodných.“
Je to pravda. Dnes se setkáváme v každém velkém městě se stále větším počtem svobodných mužů a žen. „Množí“ se rychle. Rozsáhlejší vzdělání, větší osobní svoboda, větší rozmanitost povolání, finanční nezávislost, rozšířené možnosti kontaktů a cestování po celém světě, to všechno je důvodem, že se mladí lidé rozhodují nespěchat s manželstvím. Přesto se stává, že i naši nejlepší přátelé mluví ještě stále o svobodných, jakoby „on“ nebo „ona“ byli lidé druhé jakosti. Tento pocit se stává průvodcem mnohých tichých, avšak zoufalých lidí.

My svobodní nebo osamocení jednotlivci máme problémy – a není jich málo. Ale, díváme-li se pozorně, nevznikají všechny z osamocení. Moje švagrová – šťastně provdaná – vyslechla mé vypočítávání problémů i pokušení svobodné ženy a řekla: „Vdané se potýkají s úplně stejnými problémy, ale jiným způsobem.“ Jiní přátelé, ženatí i vdané, mluvili podobně. Například samota. Toužíme po tom, aby někdo na nás čekal, vrátíme-li se domů, někdo, komu bychom mohli hned vylít srdce, který by vyslechl všechna trápení, jež nás toho dne potkala, a který by měl pro nás slovo potěšení a povzbuzení. Avšak ani manželství to příliš nezaručuje! Manžel může být v práci příliš zaměstnán a matka příliš zaneprázdněná dětmi, než aby mohl jeden druhého ihned opravdu v klidu vyslechnout. Každý potřebuje pozornost a ohled – ale jeden druhému je vždy nevěnuje. Nebo manžel je často na cestách a přichází domů jen koncem týdne. Oba manželé žijí vlastně větší část svého života sami, odděleně.

Jiný problém leží v sexuální oblasti. Mnozí svobodní si myslí: „Kdybych byl ženatý, nemusel bych si stále odříkat.“ Avšak mnozí ženatí a vdané budou mít i zde námitky. Tělesná láska, ať je sebekrásnější, není dokonalá. Každý z partnerů má své zvláštnosti, které uspokojující sexuální styk ztěžují nebo jej (bez pomoci) činí někdy i nemožným. Nebo se stává, že partner není právě přítomen nebo se necítí dobře. Do toho přicházejí děti. I jiné další povinnosti vyžadují čas. Říká-li někdo, že ženatým a vdaným se v tomto ohledu daří zásadně lépe, poněkud se mýlí.

Pokračování příště
Autorka článku: Adda Lum

Příbuzné, související nebo podobné články

Svobodná - a co dál? - VII.
Svobodná - a co dál ? IV.
Svobodná - a co dál ? - III.
Svobodná - a co dál? - II.