Logo

Svobodný sbor - Křesťané Jeseník

Křesťané - Jeseník Pokud zavítáte na dovolenou v okolí Jesenicka, rádi Vás přijmeme. Jsme svobodným, nezávislým sborem (místní církví) následovníků Ježíše Krista, kteří se schází k modlitbám, zpěvu, četbě a studiu Božího slova v Jeseníku, a svými životy šíří známost evangelia. V minulosti sbor spadal pod státní denominaci „Křesťanské sbory“, která vznikla z donucení pod komunistickým diktátem v 50. letech minulého století a následně byla znovuobnovena po „sametové revoluci“. Jelikož si v Písmech NS nečteme o utváření jakýchkoliv nadsborových celků snažíme se následovat příklad prvních křesťanů a podobně jako sbory Praha - Spořilov nebo Ústí nad Labem jsme se osamostatnili. Nyní se scházíme na základě „Zákonu o právu shromažďovacím“ ze dne 27.3.1990, který občany opravňuje: „k využívání svobody projevu a dalších ústavních práv a svobod, k výměně informací a názorů a k účasti na řešení veřejných a jiných společných záležitostí vyjádřením postojů a stanovisek“ podobně jako tomu bylo ve sborech Páně v období první republiky.

Podle mého názoru byla celá situace vystoupení některých sborů mnohými nepochopena nebo cíleně překroucena lidmi, kteří nesdílí poznání, že vytváření organizovaných skupin sborů pod jedním názvem je v rozporu s novozákonním učením o místním sboru a tak docházelo k mylným výrokům jako např.: „sbor v Jeseníku skončil“. Faktem je, že skončila filiálka státní denominace, ale naše společenství v Duchu svatém a zájem o druhé následovníky Pána Ježíše rozhodně trvá. Sbory vznikají a zanikají tak jak dává Pán, nikoliv jak stanovují lidé. Dveře jsou u nás otevřené ke společenství pro všechny znovuzrozené lidi a stejně tak jsou dveře otevřeny pro všechny hledající.

Pro lepší pochopení našeho postoje uvádím odkaz na článek, který br. L.P.Křesina napsal pro poslední vydané číslo měsíčníku Ze Slov Pravdy a Lásky z roku 1947 pod názvem: Jsou shromáždění věřících lidí, která se nastala uzavřenou společností, sektou?" Upozorňuji, že tento článek byl napsán ještě před vznikem státem vynucené organizace.


Pravidelná setkání našeho sboru se konají každou neděli od 9:00 "Památka Páně" a v 10:00 následuje biblická hodina na adresa Tyršova 306, Jeseník a znovu opakuji všichni jste srdečně zváni!


Na našich webovkách můžete stáhnout záznamy z některých shromáždění případně záznamy pořádaných seminářů – např. od Rogera Brinda: Time Management – (2014)


Za jesenické shromážedění věřících v Pána Ježíše


Karel Ouzký