Logo

TV program Exit316

Křesťanská akademie mladých připravuje ve spolupráci s Českou televizí vysílání křesťanského publicisticko-vzdělávacího programu EXIT 316 aneb ZPRÁVY ZE ZEMĚ. Exit 3161) Podtitul:
„Křížem krážem labyrintem lidských duší.“

2) Úvod:
Většina mladých lidí v České republice vnímá křesťanství jako něco zcela nepoužitelného pro dnešní život. Víra v Boha je podle nich pouze pro staré lidi, církev je nudná nebo hodně vzdálená (nesrozumitelná) a samotné učení Bible je povětšinou neznámé.

Navzdory bohatému duchovnímu dědictví české historie, má většina mladých lidí jen velmi malé povědomí o tom, jak by křesťanské hodnoty a přesvědčení mohly pomoci zodpovědět otázky, jimž dnešní generace čelí.

Mladí lidé jsou denně obklopováni poselstvími sekulárního ateizmu. Většina jimi sledovaných médií je vybízí k soběstřednému, materialistickému způsobu života, místo aby jim poskytovala solidní morální základ. Zřídkakdy jsou jim předkládány povznášející příklady lásky a služby druhým lidem a Bohu.

V období mezi 15. a 25. rokem stojí člověk před mnoha rozhodnutími, která ovlivní celý zbytek jeho života. Musí pochopit svět kolem sebe a měl by se naučit čelit životním výzvám tvořivým a zdravým způsobem.

Jelikož mají mladí lidé o křesťanství málo informací, mnozí z nich při těchto rozhodováních ani netuší, že cesta křesťanské víry by mohla být jednou z možných variant.

Cílem projektu bude zkoumat víru očima mladých lidí. Pro jasný kontext bude víra zkoumána i z hlediska naší křesťanské historie – víra v Boha, víra v Krista a víra v Bibli.

Program jako celek však bude zaměřen především na problémy a výzvy, kterým dnešní mladý člověk čelí: sebehodnota, strach, vztahy, závislost, upřímnost, pochybnosti. V každé z těchto kategorií se budou moderátoři snažit najít způsob, jakým může mladý člověk na daný problém reagovat cestou víry.

Pro hlubší pochopení tématu se budou moderátoři zabývat kulturou, příběhy a zkušenostmi mladých lidí samotných v kontextu s biblickým učením. V pořadu se též objeví současné hudební videoklipy vztahující se nějakým způsobem k danému tématu.

3) Formát:
Magazín budící dojem „reality show“. Hudba (videoklipy), rozhovory - ankety, příběhy, zážitky. Připravujeme 18 minutový týdenní program vysílaný během podzimu 2006.

4) Styl:
Mladí lidé jsou velmi citliví na svůj styl, a také na všechno, co je opravdové a skutečné. Program by měl působit dynamicky a současně. Středem zájmu budou skuteční lidé a jejich zápasy s reálnými problémy. Moderátoři by si měli užívat světa lidí a dobrodružství, mít smysl pro humor, a to jak při pohledu na dění kolem, tak i na sebe sama.

Natáčení se plánuje v různých oblastech celé České republiky tak, aby se náměty vždy nějakým způsobem vztahovaly k určitému konkrétnímu místu nebo události. Použijeme i příklady z české historie (historicky zajímavá místa) nebo navštívíme nějaký festival či koncert. Budeme si povídat se známými osobnostmi a také dáme prostor zajímavostem ze světa.

5) Moderátoři:
Program bude moderován dvěmi mladými lidmi, kteří se budou na obrazovce vyskytovat v rolích andělů (v lidské podobě) a reportážním způsobem zkoumat a objevovat záporné i kladné charakterové vlastnosti obyvatel naší země a informovat o tom „nebeskou televizi“. Občas poradí, občas pomohou i skutkem a někdy učiní i malý zázrak. Jako moderátory jsme zvolili Johanku Veselou a Aleše Juchelku (pořad Medúza).

6) Témata:
V cyklu výše jmenovaných námětů se divák setká s tématy jako například Odpuštění, Konflikt, Image, Láska, Lež, Charakter, Upřímnost, Identita, Odvaha, Strach, Pochybnost, Radost, Hněv, Závislost, Deprese, Sex a vztahy, Nenávist, Přátelství atd.

7) Finanční krytí:
Při výrobě projektu EXIT 316 bude předpokládaný náklad Křesťanské akademie mladých na výrobu jednoho pořadu ve výši cca 150.000 Kč. Chceme ve víře pokrýt tyto potřeby zejména z darů. Pokud se chcete zapojit, tak navštivte web „Jak nás podpořit“.Článek převzat z oficiálních stránek Křesťanské akademie mladých.

Příbuzné, související nebo podobné články

Exit 316 - Aktuální novinky
Videoklipy z Exitu 316