Logo

Umučení Krista (The Passion of the Christ)

I přes kritické recenze a odezvu v médiích, mě film překvapil a oslovil. Syrová atmosféra, několik neotřelých záběrů, silné emoce.

Umučení Krista (The Passion of the Christ)I přes kritické recenze a odezvu v médiích, mě film překvapil a oslovil. Syrová atmosféra, několik neotřelých záběrů, silné emoce.Citace z knihy Izaiáše proroka 53.kapitoly na začátku filmu dobře navozuje atmosféru a celý děj.

Hra s náznaky a vzpomínkami zřejmě něco řekne pouze těm, kdo jsou v obraze.

Je to vizuální hra a tu umocňují i záměrné stylizace záběrů inspirované křesťanskými náměty v umění. Aramejština a latina vytvářejí dobový kontext a mimoto dobře znějí.

Minimum textu a silný obrazový materiál přibližují k soustředění na prožitek utrpení a vedou k otázce po jeho smyslu.

Výrazně katolické ladění je spíše ku prospěchu věci. Myslím, že by ono utrpení nemohl podat nikdo lépe, než člověk s katolickým vnímáním symbolů, obrazů a emocí.

Personifikovaná postava Satana a démonů mi připadá příliš zjednodušená. Satan s neustále otevřenýma očima

hada se objevuje během celého děje, nejčastěji ho zahlédneme v davu. Náznaky vedou k různým asociacím, např. při modlitbě v Getsemane, Ježíš zadupne hlavu hada, který se vyplazil ze Satanova roucha. Nabízí se paralela s proroctvím z Genesis o Synu člověka, jež hadovi prorazí hlavu a on jemu zraní patu.

Podobná slova bychom našli v mytologiích po celém světě.

Jidášův příběh je jaksi přestylizovaný, zvláštně vyznívá jeho vnitřní rozervanost zobrazená hloučkem dětí - démonů, jež ho pronásledují. Petrův příběh je nevýrazný, navíc narážka na biblický verš o kohoutu je nepřesná.

Přesto je to impuls pro vybavení si polarity dvou stran jedné mince zrady. Jidášovo zoufalství a útěk do smrti. Petrova lítost a návrat do života.

Během výslechů, mučení a křížové cesty, která je zoufale dlouhá, vám naskakuje husí kůže a ke konci si opravdu říkáte, jak je možné, že ještě stále jde a co je to za vůli, která toho mlčícího muže žene až tam nahoru na smrt křížem.

Historicky nesprávný způsob přibíjení na kříž i neautentická podoba římského kříže, trochu odlehčí Golgotské popraviště.

Postava Marie, která také provází celý děj, je skvělá. Utrpení jí proměňuje tvář a tady nahoře jakoby zestárla za den o dvacet let. Společně s Janem stojí pod křížem a snaží se zachytit Ježíšovy poslední věty.

Jako meč zasahují slova "Odpusť jim, neboť nevědí, co činí",

"Žízním", "Ženo, to bude tvůj syn", "Bože můj, proč jsi mne opustil"

Každý z nich otevírá další myšlenky…

Bože můj,Bože můj, proč jsi mne opustil? Je název Žalmu 22., Davidovy Žalmy v Tóře Židé neoznačovali čísly, ale prvními větami nebo slovy, jimiž text začínal. Tak i tento výrok odkazuje na celý tento žalm, v němž je popisováno utrpení Mesiáše a jeho konečné vítězství.

Ale také poukazuje na skutečnost obrovského vnitřního boje, kdy se Bůh odvrací od sebe samého v podobě

Krista, který na sebe vzal provinění celého světa, tvořeného miliony jednotlivců, každého z nás osobně.Přijetím rozsudku smrti, naplnil jednou pro vždy zákon odplata za hřích je smrt a bez vylití krve není odpuštění viny a vytvořil tak cestu smíření Boha s člověkem a východiska v překlenutí smrti do života.

Konečně je dokonáno. Zemětřesení a déšť. Záběr shora na Golgotské jeviště. Dešťová kapka jako zrcadlo, ve kterém se odehrává celé drama, připomíná chvějící se slzu, co padá z nebe na zem.

Hořící a roztržená chrámová opona oddělující svatyni od svatyně svatých. Symbol, co značí zásadní zlom,

konec tisíciletého systému zvířecích obětí a oddělení od živého Boha, a otevření cesty přístupu ve smíření dokonalou obětí Ježíše Krista, v němž Bůh obětoval sám sebe a umožnil cestu návratu k němu ve ztotožnění s jeho obětí a v osobním rozhodnutí a vyznání v modlitbě.

Závěr nám ukazuje prostor jeskynního hrobu, do něhož se prodírá světlo ranního svítání stále se zvětšujícím otvorem právě se odvalujícího náhrobního kamene. Světlo se odráží na kůži vzkříšeného Krista vycházejícího ven.

Tomu, kdo nemá alespoň nějaké povědomí o Ježíšově životě a poselství, film mnoho neřekne, ukáže mu pouze to co avizuje název. Jestli vám film dokáže přiblížit tuto nadčasovou a stále přítomnou záležitost už záleží na vás, každopádně si myslím, že to není ztráta času a může to být odraz a výzva dovědět se víc.