Logo

Vánoce

Blíží se jedny z nejvýznamnějších křesťanských svátků v roce. Období, kdy si věřící na celém světě připomínají narození Krista, i když se pravděpodobně narodil úplně někdy jindy. Nicméně tradice je tradice a tak se podívejme na pár detailů kolem Vánoc. Dovolil bych si citovat článek pod pojmem Vánoce z české verze Wikipedie, otevřené (veřejné) encyklopedie:

Vánoce (z něm. Weihnachten svaté noci) jsou jedním z nejdůležitějších křesťanských svátků, slaví se v období kolem 25. prosince. Oslavují narození Ježíše Krista. Vánoce jsou chápány i jako jeden z nejvýznamnějších civilních svátků, slaví se i v mnoha zemích, kde má křesťanství jen malý vliv, např. v Japonsku.

Kořeny dnešních oslav Vánoc je třeba hledat již v předkřesťanských oslavách zimního slunovratu (např. svátky mrtvých v antickém Římě, Saturnálie – oslava Saturna). Tento svátek se neslavil jen v Evropě, ale i v Asii, u amerických Indiánů i jinde. Ve starém Římě se nakonec oslavy slunovratu ustálily na 25. prosinec. Datum zvolil roku 274 císař Aurelián jako den natalis solis invicti – den Zrození nepřemožitelného Slunce. Datum 25. prosince jakožto datum narození Ježíše Krista se poprvé objevuje v Komentáři na Daniela Hippolyta Římského (kolem roku 210).

Zvláštní význam měl při původních svátcích oheň, církev přejala tento zvyk jako uctívání věčného světla. Neodmyslitelnou součástí Vánoc jsou koledy, od 16. století jsou to jesličky (betlém), od 19. století je dalším symbolem Vánoc vánoční stromek.

I když se dnes na vánoce dívá mnoho lidí jako na křesťanský svátek, v dějinách mnoho křesťanů slavení vánoc odmítalo. Například v 17. století byly v Anglii a některých amerických koloniích vánoce kvůli svému pohanskému původu zakázány.http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1noce/
http://vanoce.vira.cz/
http://www.vira.cz/knihovna/index3.php?sel_kap=9

Příbuzné, související nebo podobné články

A aj, hvězda je předcházela
Jaký je asi původ slova vánoce?