Logo

Veršovaná apologetika

Pár řádků pro ty, kteří v přírodě a vesmíru vidí jen jednu velkou loterii nějaké "vyšší síly" nebo je to téměř nezajímá. Zamyslete se! Stopy ve vesmíru

Pohleď na tu krásu,
když se třpytí hvězdy,
je jich jak na hlavě vlasů,
nemůžeš je sečíst.

Chceme jej celý vystihnout,
skrývá však spoustu záhad,
jedno se nedá opominout.
Kdo jest Tvůrce? Čí to nápad?

Věříš v perpetum mobile?
Z hlediska fyziky vyloučeno.
To Architekt pracoval na díle,
toť anděly svatými dosvědčeno.

Bůh v něm zanechal stopy
po nesmírné síle,
úžasné kráse,
obrovském bohatství,
dokonalém řádu,
zvláštním tajemnu.
A to vše pro malého človíčka,
aby poznal Boží moc.

Tu v dáli je vidět modré nic,
do nějž Bůh vložil lásku a naději,
Stvořitel lidstvo zachránit chtíc,
potupně zmíral v krvavé krůpěji.

„Nebesa vypravují o Boží slávě,
obloha hovoří o díle jeho rukou.“
(Bible - Starý zákon - Žalm 19:2)

„Jeho věčnou moc a božství
lze totiž od stvoření světa vidět,
když lidé přemýšlejí o jeho díle,
takže nemají výmluvu.“
(apoštol Pavel - l. Římanům 1:20)

(j.rene@seznam.cz)