Logo

Watchman Nee: Duchovní člověk 1.-3. svazek

Nejlépe vypovídají o této knize slova samotného autora „Tato kniha klade obzvláštní důraz na duchovní skutečnost. A tak vše, o čem se v každém svazku hovoří, může být potvrzeno zkušeností, nic není prázdná řeč.“ Watchman Nee je křesťanem, který uvěřil v Číně, kde i po zbytek svého života působil a pro svou víru byl vězněn. Knihy vznikly v průběhu let 1925-1927.
Nejlépe vypovídají o této knize slova samotného autora „Tato kniha klade obzvláštní důraz na duchovní skutečnost. A tak vše, o čem se v každém svazku hovoří, může být potvrzeno zkušeností, nic není prázdná řeč.“

Všichni, kteří s upřímným srdcem hledají Boha, mohou spolu s touto knihou postupovat krok za krokem. Téměř každá kapitola začíná od postavení hříšníka a pokračuje postupně k vrcholu duchovního života.
Celá kniha se zabývá širokou tématikou. Jsou zde jasně vysvětlena obtížná témata, jako je například porozumění Boží vůli. Zpracovává do hloubky a zároveň velmi srozumitelně náměty jako znovuzrození, spasení, posvěcení, zapření sama sebe, naplnění Duchem Svatým a mocí, společenství, modlitba, ztotožnění s Kristem ve smrti při studiu Bible, tělesnost, duševní život, city, nadpřirozené zážitky, zázraky,intuice, svědomí, Boží zjevení, duchovní dílo, boj se Satanem, zlí duchové, posedlost démony, svobodná vůle, obnova mysli, pasivita, zasvěcení, náklonnost, pocit chladu a žáru, tělo, nemoc, svoboda od smrti a bezpočet dalších.

Na první pohled tyto knihy vypadají jako nějaká formální křesťanská příručka, ale není tomu tak Každému, kdo touží po duchovním rozvoji, růstu, zodpovězení otázek, které má v sobě, vyvedení z pasivity či nemoci, kdo touží po očištění a prohloubení svého vztahu k Bohu, naplnění Duchem a službě tuto trilogii vřele doporučuji.. Jsou to dobře míněné a mířené rány, které vás zasáhnou a vyburcují vaši vůli. Tyto knihy lze číst pouze v kombinaci s otevřenou Biblí, modlitbou a otevřeným srdcem, a ačkoli je v určitém okamžiku odložíte, vezmete je opět do ruky, až k nim opět dorostete nebo v nich budete hledat.

Living Stream Ministry 2000, Proud

Příbuzné, související nebo podobné články

Art Spiegelman : Maus I, II
J. A. Komenský : Cesty světla
Jiří Langer : Talmud ukázky a dějiny
Milan Valach : Svět na předělu
Edvard Beneš : Demokracie dnes a zítra
Tajemství stvoření
Esej o všeobecnosti zoufalství
„Poušť nespočívá v nepřítomnosti lidí, ale v přítomnosti Boha“
Vilém Schneeberger: Začněme u Adama