Logo

Who Am I - Videoklip od Casting Crowns

Starý dobrý song v netradičním provedení :) - Dokonce s překladem písničky do češtiny.


Kým jsem já
1.
Kým jsem já, že Pán vší země
Se zajímá a zná mé jméno,
Se zajímá a cítí mou bolest
Kým jsem já, že jasná ranní Hvězda
Chce ozářit cestu
Mého stále hledajícího srdce

Ne proto kým jsem já, ale proto co jsi vykonal
Ne proto co jsem vykonal, ale proto kým Ty jsi

Ref:
Jsem květinou, která rychle pomíjí
Dnes jsem zde a zítra pryč
Vlnou hozenou do oceánu
Párou ve větru
A přece, jsi zde, když k Tobě volám
Pane, zachytíš mne, když upadám
A ukázal jsi mi kým, že jsem
Já jsem Tvým…

2.
Kým jsem já, že oči, které viděly můj hřích
Pohlédly na mne s láskou a pomohly mi znovu vstát
Kým jsem já, že hlas, který tiší moře
Zavolal skrze déšť
A utišil bouři ve mně

Já jsem Tvým…
Koho se budu bát?
Koho se budu bát?
Vždyť jsem Tvým
Já jsem Tvým…

Ref