Logo

Žena statečná

Žena statečná Ženu statečnou kdo nalezne? Nebo daleko nad perly cena její. (Př 31:10) Může vůbec někdo takovou ženu najít? Existuje v dnešní době taková žena? V Božím slově máme také psáno: Kdo nalezl manželku, nalezl věc dobrou a navážil lásky o Hospodina. (Př 18:22). Muž, který svou budoucí ženu hledá u Hospodina, od Hospodina ji dostává. A co je od Hospodina, je vždycky dobré! Věřím tomu, že muž, hledající Hospodina a těšící se v Hospodinu (Ž 37:4), nalezne také manželku - ženu statečnou, jako perlu uprostřed oceánu.

A co my ženy, dívky? Můžu a chci také já být ženou statečnou? Nezdá se vám také, že žena, popisovaná v 31. kapitole knihy Přísloví, je pro nás poněkud "vysokou laťkou"? Možná vám připadá, že v dnešní době je všechno jiné...
Ale jak to vypadá v dnešním světě? Razí se trend, že žena má být úspěšná, budovat vyšší pozice - proč by nemohla žena zaujímat místo, které jinak přináleží mužům? Dnešní žena má být "in"! Úcta k muži, výchova dětí, poddanost, pokora? Zastaralé pojmy! Buďte ženou, buďte sama sebou! - hlásají různé reklamní slogany. Svět připravuje ženám vysoké laťky. Všechno, co však nabízí, má pomíjivou hodnotu.

Být ženou statečnou je také vysoký cíl. Ale toto úsilí má hodnotu vzrůstající. Být ženou statečnou znamená především - mít Boží bázeň. Znamená to žít s Bohem, ztišovat se ve své komůrce a ve zkouškách se nechat vychovávat. Statečná žena je žena důvěryhodná, dobročinná, otevřená vůči druhým. Není líná ani pohodlná, ale pracovitá a obětavá. Je to dobrá hospodyně. Vychovává děti a od nejzazšího rána do noci obstarává potřeby rodiny a blízkých. Je úžasné vidět, jaké její úsilí přináší ovoce.

Kdysi měl jeden bratr kázání na podobné téma, týkající se ženy. Slovo se mě dotklo. Ale byla jsem zklamaná. To, o čem mluvil bych chtěla mít, ba dokonce bych onu vlastnost, o níž tehdy mluvil, přímo měla mít. Ale já jsem to neměla! Po shromáždění jsem za zmíněným bratrem šla s otázkou - kde dělám chybu? Odpověděl: K tomu, abys taková byla se roste. A to mi stačlo.

Rosťme do podoby ženy statečné! Hledejme ten vyšší cíl! Hledejme ty ...
vrchní věci, kde Kristus na pravici Boží sedí. (Kol 3:1). Vždyť jen v Něm jsou skryti všickni pokladové moudrosti a známosti. (Kol 2:3). A nezapomeňme, že Oklamavatelná jest příjemnost a marná krása; žena, která se bojí Hospodina, ta chválena bude. Př 31:30

Růže

Chtěla bych být růží,
co v zahradě rozkvétá,
která však svou krásu umí tiše skrýt.
Která na svých trnech
pýchu nehoupá,
však svou vůni šíří v dál.

Tak chci šířit Tvoji vůni, Pane -
- pokoj, radost, lásku druhým dát,
těšit srdce, bolem poraněné,
smutným duším na blízku stát....

Proto musím růst ve Tvé zahradě,
v které pramen živé vody tryská.
Proto musím pít z toho pramene
a tak růst.

A tak prosím, Pane
uč mne tady žít,
srážej moji pýchu a nedej zabloudit.
Z pramene ať Tvojí lásky
chodím pít.
Uč mne, prosím Pane, žít.