Logo

Zimní hry do přírody - zimní sportování

Protože zima ještě zdaleka nekončí, mrzne až praští a venku je hezky, mám tu pro vás dalších deset zimních her do přírody, tentokrát zejména na kluziště nebo na běžky.

2.1 Hádě

Druh: zimní sportování
Místo: kluziště
Délka: 15 min
Hráči: několik skupin
Pomůcky brusle, hokejky, touš (puk)

Družstva se postaví do zástupů. Před každým zástupem nasypeme několik malých hromádek sněhu ve vzdálenosti asi 3-4 kroky od sebe, do každé zapíchneme praporek nebo nějaký jiný předmět.
  • Na dané znamení první hráči vyběhnou, obejdou každý praporek zprava nebo zleva a pak se stejným způsobem vracejí zpět ke startu. Jakmile vracející se hráč přejede linii startu, vyjíždí další hráč ze zástupu atd.
  • První hráči mají v rukou hokejky. Před každým leží na ledě touš. Hráči postupně vedou touš slalomem mezi praporky a stejným způsobem se vracejí zpět ke startu.
    Každý hráč, který splnil úkol, předá hokejku následujícímu hráči a postaví se na konec zástupu.
  • Hráči každého družstva se uchopí za ruce tak, aby se levou rukou drželi toho, kdo stojí před nimi a pravou rukou zadního hráče. Na znamení vyjedou družstva kupředu. Postupně objíždějí každou překážku a snaží se co nejrychleji vrátit zpět ke startu (jeden druhého nesmí pustit ani shodit žádný praporek).
    Ve všech těchto hrách vyhrává družstvo, jehož hráči jako první skončili soutěž a postavili se na své výchozí místo přes startem.

2.2 Kolotoč

Druh zimní sportování
Místo kluziště
Délka 15 min
Hráčidvě skupiny
Pomůcky brusle, lano či silný provaz

Organizátor hry se postaví do středu kluziště, hráči se rozdělí na dvě stejně početné skupiny a seřadí se do řady. Jedna polovina vpravo, druhá od organizátora vlevo, ale tak, aby zástupy byly čelem na opačné strany. Všichni uchopí lano.
Organizátor hry dá znamení a začne se otáčet na místě vlevo. Zpočátku se otáčí pomalu a pak stále rychleji a rychleji. Současně se obě skupiny začínají pohybovat proti směru hodinových ručiček, přičemž nejvzdálenější hráči od organizátora musí stále zrychlovat svůj běh, aby nezůstali pozadu za hráči, kteří jsou blíže k centru. Proto krajní hráči musí umět nejlépe bruslit. Hráči otáčejí „kolotoč“ 3-4 minuty. Pak se na znamení zastavují.
Hru lze hrát i bez lana, hráči se mohou držet za ruce. V průběhu hry se krajní hráči na znamení organizátora postupně pouštějí a rozjíždějí na různé strany.

2.3 Na saních kolem praporku

Druh zimní sportování
Místo rovné
Délka 15 min
Hráči 2-3 skupiny
Pomůcky 1 sáně na skupinu

Všechny hráče rozdělíme na družstva a družstva pak do trojic. Každému družstvu přidělíme jedny saně.
Soutěží mezi sebou trojice. Před prvními (asi 20-30 kroků) zapíchneme do sněhu barevný praporek.
Před počátkem hry se jeden hráč posadí na saně, druhý uchopí provaz a třetí se postaví dozadu a bude saně tlačit.
Na znamení organizátora hry vezou hráči saně kupředu, objedou praporek a vrátí se zpět na linii startu. Tam předají saně následující trojici svého družstva a sami se postaví na konec.
štafeta pokračuje tak dlouho, dokud se všechny trojice nevystřídají. Hru můžeme třikrát opakovat, aby se hráči vystřídali na všech místech. Vyhrává vždy družstvo, které skončilo první.
Hráče můžeme rozdělit i do dvojic, pak jeden hráč veze druhého k praporku, kde si vymění úlohy.


2.4 Obrana města

Druh zimní sportování
Místo kluziště (30 x 40 m)
Délka 25 min
Hráči dvě skupiny
Pomůcky brusle, hokejky, touš (puk)

Kluziště ohraničíme liniemi, nakreslíme střední čáru a podél krátkých stran kluziště nakreslíme i po jednom čtverci 3 x 3 m. To jsou „města“. Hráči třímající hokejky se rozdělí na dvě družstva po 10-12 členech.
Před začátkem hry si družstva vyberou kapitány a volně se rozmístí na svých polovinách kluziště. Úkolem každého družstva je předávat si touš, nedát ho „protivníkovi“, přiblížit se k „městu“ protějšího družstva a touš tam vystřelit. Za to dostane družstvo jeden bod. Hra začíná znovu ve středu kluziště. Po 10 minutách uděláme 5 minutovou přestávku. Vyhrává družstvo, které získalo větší počet bodů.
Každý hráč se může volně pohybovat po celém kluzišti, avšak nikdo nesmí překročit linii čtverce. Není dovoleno vyhazovat touš za hranice kluziště a nebezpečně se rozhánět hokejkou. Za porušení pravidel přechází touš k hráčům protějšího družstva, kteří začínají hru nedaleko od místa, kde se stal přestupek proti pravidlům.


2.5 Rychle k cíli

Druh zimní sportování
Místo rovná, široká trať
Délka 15 min
Hráči dvě skupiny
Pomůcky lyže-běžky

Družstva vytvoří dva zástupy, které stojí vedle sebe, a to tak, že stojí ob jednoho, to znamená, že každý hráč stojí za zády svého „protivníka“. První hráč druhého družstva má tedy po levé straně hráče prvního družstva, který však je o něco vpředu. 50 až 80 m před družstvy postavíme 2 praporky, které určují linii cíle. Touto hranicí může být také strom, keř apod.
Na znamení organizátora hry běží všichni hráči na lyžích a snaží se předhonit jeden druhého. Dvojice se porušují. Jestliže hráč jednoho družstva předhoní hráče z druhého družstva, pak tento předběhnutý hráč vypadá ze hry. Odchází stranou, aby nepřekážel ostatním. Jestliže hráče předhonil jiný hráč z téhož družstva, pak oba zůstávají ve hře. Hráče je nutné upozornit, aby úmyslně nepřekáželi hráčům protějšího družstva.
V této soutěži vítězí družstvo, v němž více členů doběhne k cíli.
Pro zdatné lyžaře můžeme vzdálenost od startu k cíli prodloužit až do 500 m.


2.6 Štafeta s „přepřaháním“

Druh zimní sportování
Místo rovné
Délka 15 min
Hráči 2-3 skupiny
Pomůcky 1 saně na družstvo

Předem si vyznačíme kruhovou trasu se společným startem a cílem. Může být v parku, kolem domu nebo na volném prostranství. Délka trasy může měřit podle podmínek 100 až 500 m a bude se členit na etapy, označené praporky. Počet etap musí odpovídat stejnému počtu hráčů v družstvech. Dvě až tři družstva, která se hry účastní, rozestavují své hráče takto: na startu jsou dva hráči z každého družstva se saněmi. Na konci každé etapy stojí po jednom hráči z každého družstva. Konec poslední etapy je cíl.
Na předběžný povel organizátora hry zaujímají hráči všech družstev na startu výchozí postavení: jeden hráč si sedne na saně, druhý vezme provaz. Na povel: „Pochodem vchod!“ vyrazí hráči na cestu.

Na konci první etapy se hráči zastaví. Ten, kdo vezl saně, zůstává u praporku, kdo se vezl, bere provázek, a ten, kdo stál u praporku, sedne si na saně a saně se pohybují k dalšímu praporku. Tam se hráči stejným způsobem vystřídají, znovu ten, který čekal u praporku, se posadí na saně a ten, který se vezl, saně potáhne.
Saně (s měnícím se jezdcem a vozkou) musí objet celý kruh. Úspěch závisí na snaze všech hráčů. Vyhrává družstvo, které přijede první do cíle.


2.7 Štafeta s lyžařskými holemi

Druh zimní sportování
Místo rovná trať
Délka 15 min
Hráči 2-3 skupiny
Pomůcky lyže-běžky

Štafety se mohou zúčastnit 2-3 družstva se stejným počtem hráčů. V každém družstvu se rozpočítají na „první“, „druhý“ a postaví se do dvou zástupů proti sobě. Vzdálenost mezi oběma protějšími družstvy je 40 až 50 m.

Všichni hráči jsou na lyžích, ale bez hůlek. Hole mají jen první hráči, kteří začínají hru. Na znamení organizátora hry vybíhají. Úkolem každého je co možno nejrychleji proběhnout 50 m a předat hole druhému hráči svého družstva, který stojí naproti. Ten teprve pak přebíhá půlící čáru a běží k protějšímu zástupu.
Pak běží třetí hráč z každého družstva atd. Vítězí družstvo, jehož poslední hráč přijde nejdříve do cíle na protější straně. Hráči si tedy vymění strany.


2.8 Puk

Druh zimní sportování
Místo kluziště
Délka 15 min
Hráči skupina a dva
Pomůcky brusle, hokejky, dva puky

Hráči mají v rukou hokejky nebo hole. Vyberou si dva hráče a těm dají po jednom puku.
Na znamení se hráči s toušem snaží přiblížit ke svému „protivníkovi“ jednomu z hráčů bez puku a zasáhnout ho pukem do bruslí. Ten, koho se puk dotkl, snaží se zasáhnout opět někoho jiného.
Puk nelze prudce odpalovat a zvedat jej nad brusle. V tom případě se zásah hráče nepočítá.


2.9 Všichni na místa!

Druh zimní sportování
Místo rovné
Délka 10 min
Hráči dohromady
Pomůcky lyže

Hráči zapíchnou hůlky do sněhu a sami pomalu chodí na lyžích po kruhu. Jdou v zástupu jeden za druhým; v čele je bud vedoucí, nebo některý hráč. Vede zástup za sebou a stále mění směr. Odvádí lyžaře stranou od kruhu, kde zůstaly zapíchnuté hůlky všech hráčů.
Na povel: „Na místa!“ se všichni snaží co nejrychleji uchopit kterýkoliv pár hůlek. Kdo bude poslední, ten povede v příští hře zástup. Na jeho povel začíná druhé kolo hry.


2.10 Vyvolávání čísel

Druh zimní sportování
Místo po cestě
Délka libovolná
Hráči dvě skupiny
Pomůcky lyže-běžky

Lyžaři se seřadí do dvou rovnoběžných zástupů. Jdou vedle sebe. Vzdálenost mezi jednotlivými hráči se rovná délce předepsané hole. Každý zástup je jedno družstvo. Hráči se odpočítají po řadě.

Organizátor hry jde vedle zástupů a hlasitě řekne určité číslo. Dva hráči v zástupech, kteří jdou vedle sebe a mají stejné číslo, hned vystoupí na vnější stranu. Ostatní v družstvech běží rychle kupředu. Hráč, který stojí vedle zástupu, je pustí před sebe a jakmile přeběhne poslední lyžař, rychle se zařadí na konec zástupu. Bod započítáváme družstvu, které rychleji popojede kupředu a jeho vyvolaný hráč se rychleji zařadí za ostatní. Za 1-2 minuty, kdy si lyžaři upraví vzdálenost mezi sebou, organizátor hry vyvolává nové číslo a družstva opakují to, co jsme popisovali výše.
Aby byla hra zajímavější, je lépe vyvolávat přední hráče. Vyvolaní hráči si ponechají svá původní čísla.

Soutěž můžeme ukončit po vyvolání všech čísel, avšak pil malém počtu účastníků můžeme jednu dvojici vyvolat několikrát. Vítězí družstvo, které získá nejvíce bodů.

Příbuzné, související nebo podobné články

Hry na zručnost - prvních deset kousků
Zimní hry do přírody