Logo

Zimní hry do přírody

Je zima a pokud si počkáme, napadne nám i ten sníh. A až ho bude pokolena, můžeme vyrazit někam ven a třeba si zahrát některou z těchto 10 zimních her. Právě začíná vycházet nový seriál článků plných her, nápadů a zábavy.

1.1 Honička po cestičkách

Druh: zimní
Místo: louka s neporušeným sněhem
Délka: 15 min
Hráči: skupina a jeden

Na louce, kde je neporušený sníh, se vyšlape několik cestiček, které se různě kříží. Některé mohou být i slepé. Hráči se během hry mohou pohybovat pouze po cestičkách. Jeden hráč má babu a snaží se někoho dotknout. Po dotyku mají babu oba, a hra pokračuje takto lavinovitě dále, dokud nezbývá poslední hráč - vítěz. Po cestičkách se smí chodit pouze korektně - nesmí se přeskakovat z jedné do druhé (mimo křižovatky). „Baba“ se ale smí dávat i lidem, kteří jsou na jiné cestičce.
Pozn. Pro rozlišení si ten, kdo má babu sundá čepici apod.

1.2 Lov létajících ryb

Druh: zimní
Místo: kdekoli
Délka: do 15 min
Hráči: dvojice

Ryby představuje koule, kterou vyhodí první hráč do výšky alespoň jeden metr nad sebe. Aby byla ryba chycena, musí ji druhý hráč trefit sněhovou koulí dříve, než dopadne na zem. Každý hráč třikrát nahazuje rybu a třikrát po sobě střílí.

1.3 Oheň

Druh: zimní
Místo: louka
Délka: 60 min
Hráči: skupiny
Pomůcky: sirky

Skupiny mají za úkol přinést si dřevo a další případné přírodní prostředky pro rozdělání ohně. Oheň musí hořet alespoň pět minut. Pro ztížení lze na ohni uvařit čaj (z přírodních prostředků) nebo vejce natvrdo.

1.4 Stavby ze sněhu

Druh: zimní
Místo: louka s větším množstvím sněhu
Délka: 30 min
Hráči: skupiny

- Skupiny mají za úkol postavit si iglú. Pro zrychlení se staví jen maketa vysoká 30 cm. Hodnotí se rychlost, kvalita a nápaditost jednotlivých výtvorů.
- Úkolem je postavit sněhovou stěnu jako ochranu před vánicí. Stěna by měla být nejméně 50cm dlouhá a 20cm široká. Za každých 10cm postavené výšky získává družstvo jeden bod.

1.5 Závody na saních

Druh: zimní
Místo: rovnější cesta
Délka: 30 min
Hráči: skupiny
Pomůcky: sáně

Jeden člen družstva si sedne na sáně a ostatní jej táhnou. Takto musí projet trať dlouhou asi 100m. V závějích je možno sáně i tlačit, vezoucí se člen družstva však nesmí spadnout.

1.6 Kdo zasáhne

Druh: zimní
Místo: rovné
Délka: 10 min
Hráči: dvě skupiny
Pomůcky: kruh, sněhové koule

Dvě družiny (družstva) se postaví proti sobě ve vzdálenosti 10 m. Hráči každého družstva se seřadí do řady asi 3 m jeden od druhého. Každý hráč si nakreslí kolem sebe kruh o průměru 50 cm. Organizátor hry se postaví stranou a dává znamení hráčům. Na jeho povel: „První začni!“, si krajní hráč první družiny udělá sněhovou kouli a hodí ji na hráče druhé družiny, který stojí naproti. Nikdo z hráčů nesmí opustit kruh. Protivník se může libovolně uhýbat (sedat si, vyskakovat), ale v žádném případě nesmí ani jednou nohou šlápnout mimo kruh. Kdo poruší toto pravidlo, vypadá ze hry. Jakmile je zřejmý výsledek hodu, dáví organizátor hry další povel: „Odpověz!“ a první hráč druhé družiny hází kouli na hráče, který stojí proti němu. Tak se vystřídají všichni. Ti, kteří byli zasaženi, vypadají ze hry.
Hra trvá tak dlouho, dokud ve hře nezůstanou jen hráči jednoho družstva.

1.7 Lov na tuleně

Druh: zimní
Místo: rovné
Délka: 10 min
Hráči: jednotlivci
Pomůcky: sněhové koule, rovné pruty

Rozestavte na louce deset až dvacet sněhových koulí, velkých asi jako základ pro sněhuláka. Každá koule představuje tulené. Vyšlapejte ve sněhu hraniční linii ve vzdálenosti asi deset až patnáct metrů od toho nejbližšího. Lovci pak vrhají od čáry harpuny (rovné pruty) a snaží se některé zvíře zasáhnout. Kdo trefil, získává bod, dřevěný kolíček, který si z tulené půjde vytáhnout. V házeni se střídejte podle předem stanoveného pořadí. Mířit můžete jen na toho tuleně, který nebyl dosud uloven.
Pro pruty a kolíčky choďte vždy všichni najednou, abyste se vzájemně neulovili. Hra trvá, dokud nevězí harpuna i v posledním tuleňovi.

1.8 Mezi dvěma ohni

Druh: zimní
Místo: rovné
Délka: 15 min
Hráči: dvě skupiny
Pomůcky: sněhové koule

Na hřišti označíme praporky nebo rýhou uličku dlouhou 20-30 m a širokou 10 až 12 m. Hráči se rozdělí na dvě stejná družstva.
Jedno se postaví podél obou dlouhých stran uličky. Druhé družstvo je za krátkou stranou, která ohraničuje ze strany uličku.
Úkolem těchto hráčů je proběhnout a vrátit se zpět.
Hráči, kteří stojí za bočními dlouhými stranami, snaží se zasáhnout koulemi přebíhající hráče. Zasažený vypadá ze hry. Aby měli hráči méně „ztrát“, je výhodnější, aby přebíhali po jednom nebo po dvou. Po prvním přeběhnutí rozhodčí spočítá, kolik hráčů zůstalo ve hře. Pak se musí hráči vrátit stejnou cestou zpět na místo, odkud vyběhli a znovu musí uhýbat koulím.
Organizátor hry určuje, kolik hráčů se v pořádku vrátilo, pak si družstva vymění úlohy.
Vyhrává to družstvo, kterému zůstalo na konci hry více hráčů.
před začátkem hry dáme družstvům možnost připravit si „střelivo“.
Můžete se dohodnout i na této zásadě: jestliže hráč odrazí kouli rukou, nepočítáme ho mezi zasažené; je-li zasažen podruhé, pak již vypadá ze hry.
Můžete se dohodnout i na tom, že hráči, kteří stojí podél bočních stěn a házejí koule, se nebudou hýbat z místa.

1.9 Sněhové ampičky

Druh: zimní
Místo: nepřehledný terén
Délka: 15 min
Hráči: jednotlivci
Pomůcky: svíčky

Sněhové lampičky jsou malé duté válce uplácané ze sněhu, v nichž stojí zapálená svíčka. Ve večerní tmě působí kouzelným dojmem, plamínek prozařuje tenké scény, připomíná světélkování majáku.
V nepřehledném terénu postavte deset lampiček, rozžehněte v nich velké svíčky a ke každé položte značku, třeba mapovou či indiánskou. Nebo napište na kartičky krátké citáty, které se vám libí, případné je zašifrujte.
Hledači pak vyrazí z klubovny se zápisníkem a tužkou. Každý pátrá na vlastní pěst po lampičkách a zakresluje či zapisuje, co u světýlek našel. Vyhrává sice ten, který první přiběhne s kompletní sadou značek, avšak neobyčejné kouzelný pocit si přinesou z mrazivého večera všichni.

1.10 Za vlčí smečkou

Druh: zimní
Místo: terén
Délka: 30 min
Hráči: dvě skupiny

Oddíl se rozdělí na dvě nestejná družstva. V prvním se shromáždi tři čtvrtiny hráčů a budou představovat vlčí smečku. Druhé družstvo, početné slabší, jsou lovci. Vlci vyběhnou do zasněženého lesa. Unikají před lovci, kteří po krátkém prodleni vyrazili po jejich stopách. Když vlky dostihnou. rozpoutá se mezi smečkou a lovci boj. Lovci zneškodňují vlky střelbou sněhovými koulemi, přičemž první zásah vlka pouze poraní, teprve druhý jej vyřadí definitivně. Lovec, kterého se některý vlk dotkne rukou, rovněž ze hry odchází. neboť „byl roztrhán“. Vlci mohou zpočátku využit té výhody, že vhodně stočí své stopy a zavedou nic netušící pronásledovatele přímo do svého „chřtánu“. Bojuje se do konečného rozhodnutí.

Příbuzné, související nebo podobné články

Hry na zručnost - prvních deset kousků
Zimní hry do přírody - zimní sportování