Logo

Nová Bible: Překlad 21. století

Celonárodní čtení Bible bude zahájeno slavnostním večerem v Betlémské kapli v Praze. Nový překlad krátce představí hlavní překladatel Alexandr Flek, promluví zde také předseda Ekumenické rady církví v ČR, bratr Pavel Černý, a k vidění bude i krátký film o tisku Bible21. Kdy? 9. dubna.

Zlatým hřebem večera bude přednes nově přeložených biblických textů v podání Josefa Somra, Jana Potměšila, Evy Holubové a dalších předních herců.

Celé letošní velikonoce bude také v desítkách českých měst porbýhat Celonárodní čtení Bible. Více o této akci na stránkách http://www.bible21.cz.


Zdroj http://nbk.cz