Logo

O křesťanství na MUNI v Brně

Rektor Masarykovy univerzity převzal záštitu nad podzimním projektem Moravskoslezské křesťanské akademie. V jeho rámci navštíví každou z devíti fakult Masarykovy univerzity osobnost, která má co říci mladým lidem a zároveň... Rektor Masarykovy univerzity převzal záštitu nad podzimním projektem Moravskoslezské křesťanské akademie. V jeho rámci navštíví každou z devíti fakult Masarykovy univerzity osobnost, která má co říci mladým lidem a zároveň má něco společného s křesťanskou vírou. Studenti tak dostanou možnost nahlédnout do "Tajemného světa víry", jak se celý projekt jmenuje.

Setkání se studenty začínají v pondělí 15. října v 18 hodin na Lékařské fakultě MU, kde se se studenty setká Marie Svatošová, zakladatelka hospicového hnutí v ČR. Studenti se dále mohou těšit např. na prof. Tomáše Halíka (Právnická fakulta MU), astronoma Jiřího Grygara (Přírodovědecká fakulta), fotbalistu Antonína Panenku (Fakulta sportovních studií) či arcibiskupa Jana Graubnera (Filosofická fakulta).

Podrobné informace jsou k dispozici na webu Moravskoslezské křesťanské akademie www.mska.biz